Woonkostentoeslag

Wie hoge huurkosten heeft, kan in beginsel een beroep doen op de huurtoeslag. Deze wordt verstrekt via de belastingdienst. Er zijn echter situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u wellicht in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag.

Ook voor een koopwoning bestaat de mogelijkheid voor een woonkostentoeslag. De woonkostentoeslag vraagt u aan via Begin link: bijzondere bijstand, einde link. .

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een woonkostentoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hoogte woonkostentoeslag

De hoogte van de woonkostentoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur of de hypotheekrente. Ook wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Woonkostentoeslag bij een huurwoning

Wanneer de huur van uw woning hoger is dan de huurtoeslaggrens, kunt u voor maximaal 9 maanden een woonkostentoeslag ontvangen. Per maand moeten de netto woonkosten (de ‘rekenhuur’ bij toeslagen) boven de huurtoeslaggrens liggen.

  • In 2022 ligt die grens op € 763,47 per maand.
  • Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens bij € 442,46 per maand.

Woonkostentoeslag bij een eigen woning

Wanneer u eigenaar bent van en woont in een koopwoning, kunt u ook in aanmerking komen voor een woonkostentoeslag. Bij een koopwoning gaat het om een tegemoetkoming in de kosten van:

  • hypotheekrente (alleen rente, geen aflossing!)
  • opstalverzekering
  • onroerendezaakbelasting
  • erfpachtcanon
  • onderhoudskosten
  • rioolrecht waterschapsbelasting
Aflossing van een hypotheek telt dus niet mee als woonkosten!

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070