Vergoeding kinderopvang

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang? En volgt u een traject naar werk via de gemeente? Dan kunt u voor de kosten van de kinderopvang een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen, naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

  • U heeft een bijstandsuitkering en u volgt een traject bij de gemeente om aan werk te komen. Of u heeft parttime werk en uw inkomen wordt aangevuld met een bijstandsuitkering.
  • U kunt pas een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie ondertekenen nadat u met uw consulent heldere afspraken heeft gemaakt over wat u gaat doen om aan het werk te komen.
  • U moet het aanvraagformulier zo snel mogelijk nadat u de overeenkomst met de kinderopvangorganisatie heeft ondertekend opsturen. Uw aanvraag moet uiterlijk 2 maanden na het afsluiten van de overeenkomst bij de gemeente binnen zijn. Is uw aanvraag te laat? Dan kan de gemeente de extra tegemoetkoming niet over de volledige periode uitbetalen.

De extra tegemoetkoming van de gemeente is 4 procent van het uurtarief van de kinderopvang. De gemeente houdt daarbij maximale uurprijzen aan die de Belastingdienst hanteert. U vindt deze uurprijzen op de Begin externe link: website van de Belastingdienst(Externe link), einde externe link. .

Sommige kinderopvangorganisaties rekenen een hoger uurtarief. Over het verschil krijgt u dus geen tegemoetkoming van 4 procent.

U hoort uiterlijk binnen 8 weken of u de extra tegemoetkoming krijgt.
De gemeente maakt de tegemoetkoming vervolgens elke maand over aan de kinderopvangorganisatie.

U vraagt de gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang aan via het formulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Formulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang

(PDF, 173,9 KB)

Vul het formulier in. En kijk welke documenten u moet meesturen. Mail dit formulier met de bijbehorende documenten naar Begin link: emailbeheer.szw@denhaag.nl, einde link. . Vermeld in de e-mail ‘Bureau Kinderopvang’.

U kunt het formulier ook uitprinten en met bijbehorende documenten opsturen naar:

Gemeente Den Haag, SZW
Bureau Kinderopvang
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag (een postzegel is niet nodig)

Geef wijzigingen altijd door aan de gemeente en de Belastingdienst

Verandert er tijdens het jaar iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw inkomen of het aantal opvanguren dat u afneemt? Dan betekent dat iets voor uw tegemoetkoming van de gemeente en uw toeslag van de Belastingdienst en. Geef wijzigingen altijd meteen door.

Aan de gemeente binnen 2 weken Begin link: via het wijzigingsformulier, einde link. .

Aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen op Begin externe link: toeslagen.nl(Externe link), einde externe link. of via de app Kinderopvangtoeslag.

Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Bel dan de klantenservice op (070) 353 75 00. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Heeft u vragen over de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Kijk op de Begin externe link: website van de Belastingdienst(Externe link), einde externe link. , of bel met de Begin externe link: Belastingtelefoon(Externe link), einde externe link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070