Uitbetalen vakantietoeslag bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan heeft u 1 keer per jaar recht op vakantiegeld. Dit heet de vakantietoeslag. Bij beslaglegging op uw uitkering krijgt u niet altijd vakantietoeslag.

De 4 verschillende situaties bij beslaglegging leest u hieronder.

 1. U krijgt vakantietoeslag.
  Heeft u in de 12 maanden voor uitbetaling van de vakantietoeslag niet afgelost op een beslaglegging? Of is uw beslaglegging inmiddels voldaan? Dan krijgt u in mei de vakantietoeslag.
 2. U krijgt misschien vakantietoeslag.
  Heeft u het afgelopen jaar afgelost op beslag en/of op een vordering bij de gemeente? Dan zoekt de gemeente uit welk deel van de vakantietoeslag naar de beslaglegger moet en welk deel aan u wordt uitbetaald. U krijgt hierover uiterlijk 31 juli 2021 bericht.
 3. U krijgt geen vakantietoeslag.
  Bij een beslag op uw uitkering moet de vakantietoeslag helemaal aan de beslaglegger betaald worden. U kunt op de uitkeringsspecificatie van mei zien aan welke beslaglegger de vakantietoeslag is uitbetaald.
 4. U zit in de schuldhulpverlening.
  De vakantietoeslag wordt overgemaakt naar schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners beoordelen wat er met de vakantietoeslag gebeurt.

Bijstandsuitkering

Lees meer over de Begin link: bijstandsuitkering, einde link. .

Contact

Heeft u vragen over de vakantietoeslag? Neem dan contact op met Begin link: klantenservice SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070