Tozo-uitkering: inkomen uit onderneming doorgeven

Ontving u een Tozo-uitkering? Dan vraagt de gemeente u om het inkomen uit uw eigen onderneming door te geven. Zo controleert de gemeente of u de Tozo-uitkering heeft gekregen waar u recht op had.

Wilt u een verandering doorgeven aan de gemeente, zoals loon van een werkgever of een verandering in uw woonsituatie? Gebruik dan het formulier op de pagina Begin link: Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven, einde link. .

Iedereen die een Tozo-uitkering ontving moet het inkomen uit eigen onderneming doorgeven. Dat geldt ook als u op dit moment geen inkomen uit uw eigen onderneming heeft.

 • U hoeft pas uw inkomen uit eigen onderneming door te geven als de gemeente u daarom vraagt. Andere wijzigingen moet u binnen 2 weken doorgeven. Om uw inkomen uit de eigen onderneming door te geven krijgt u een brief of e-mail van de gemeente. Daarin staat:

  • welke gegevens u moet doorgeven
  • over welke periode u gegevens moet doorgeven
  • hoe u de gegevens doorgeeft
  • voor welke datum u de gegevens moet doorgeven
 • Als u uw inkomen uit eigen onderneming heeft doorgeven, berekent de gemeente wat uw recht op uitkering was. Daarvoor gebruikt de gemeente:

  • het daadwerkelijke inkomen uit eigen onderneming, zoals u dat via het formulier heeft doorgegeven
  • de schatting die u heeft gedaan toen u de Tozo-uitkering aanvroeg
  • informatie over ander inkomen, zoals loon, alimentatie, een WW- of ZW-uitkering of onderhuur

U krijgt een brief over de uitkomst van de controle en uw recht op uitkering.

 • Had u minder inkomen dan verwacht? Dan krijgt u een nabetaling.
 • Had u meer inkomen dan verwacht? Dan moet u het verschil terugbetalen.

Als u uw inkomen niet of niet op tijd doorgeeft dan kan de gemeente uw recht op een Tozo-uitkering niet bepalen. Daardoor kan het helaas gebeuren dat u de uitkering voor een deel of helemaal moet terugbetalen. U ontvangt hierover dan een brief van de gemeente.

   U krijgt een brief of e-mail van de gemeente. Hierin leest u hoe u uw inkomen moet doorgeven. Dit kan zijn online via Begin link: MijnDenHaag, einde link. óf via een pdf-formulier.

   Om uw inkomen uit eigen onderneming door te geven heeft u het volgende nodig:

   • Uw inkomen uit eigen onderneming, over de periode die in de brief of e-mail staat.
   • Uw DigiD (via MijnDenHaag).

   Inkomen doorgeven via MijnDenHaag

   U kunt uw inkomen uit onderneming doorgeven via MijnDenHaag. Dat doet u als volgt:

   Na het invullen vindt u op MijnDenHaag een samenvatting van uw opgave. Het kan een paar uur duren voor u de samenvatting kunt zien.

   Inkomen doorgeven via e-mail

   Heeft u een e-mail gekregen? Dan kunt u het formulier gebruiken dat de gemeente als bijlage meestuurt.

   • Vul het formulier volledig in.
   • Verzamel de gevraagde (digitale) bewijsstukken.
   • Stuur het ingevulde formulier terug per e-mail. Voeg de bewijsstukken als bijlage toe. In de e-mail van de gemeente staat hoe u dat moet doen.

   De gemeente gaat direct aan de slag met uw gegevens en doet haar uiterste best om de informatie binnen 8 weken te verwerken. U krijgt bericht als uw gegevens verwerkt zijn.

   Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan eerst op de pagina Begin link: Veelgestelde vragen Tozo-regelingen, einde link. . Staat uw vraag er niet bij? Neem dan Begin link: contact op met SZW, einde link. .

    Zie ook:

    Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven

    Contact

    Hoe kunnen we helpen?

    Chat

    Telefoon

    14070