Studietoeslag aanvragen

Jongeren met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Vanaf 1 april 2022 is er een wetswijziging rondom de studietoeslag. De naam verandert van ‘Individuele’ studietoeslag naar studietoeslag. Ook een aantal voorwaarden veranderen, zo is er bijvoorbeeld geen vermogenstoets meer. Daarnaast is de studietoeslag voor iedereen vanaf 15 jaar en ouder aan te vragen.

  • U woont in Den Haag.
  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U heeft een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS).
  • U kunt naast uw studie niet bijverdienen om permanente of langdurige medische redenen.
  • U ontvangt geen Wajonguitkering.
  • U heeft een stagevergoeding tot maximaal €180 per maand. Let op: alles boven € 180 haalt de gemeente af van uw studietoeslag.

De studietoeslag is € € 328,59 per maand voor iedereen vanaf 15 jaar en ouder.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag doen met het ‘Aanvraagformulier studietoeslag’.

Aanvraagformulier studietoeslag 2022

(PDF, 0 B)

De dag waarop u het formulier indient, is de dag waarop de studietoeslag bij toewijzing ingaat.

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

  • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
  • toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering (WSF of WTOS)
  • kopie van een bankafschrift of download van de bank waarop de tenaamstelling van de rekening en het rekeningnummer staan vermeld.

Heeft de gemeente uw aanvraag met alle benodigde bijlagen ontvangen? Dan krijgt u een uitnodiging voor een medische beoordeling. Daarin wordt beoordeeld of u kunt werken naast uw studie.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Als de aanvraag niet compleet wordt ingediend, of het onderzoek meer tijd nodig heeft kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw studietoeslag? Bijvoorbeeld dat uw studiefinanciering is gestopt, of dat u inkomsten uit werk heeft ontvangen? Dan moet u deze wijzigingen direct doorgeven aan SZW. Hiervoor kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

De gemeente controleert 1 keer per jaar of u nog recht heeft op de studietoeslag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070