Premie leerwerkplek

Krijgt u een uitkering en werkt u op een leerwerkplek? Na 6 maanden heeft u recht op een premie. Die krijgt u automatisch van de gemeente.

Een leerwerkplek is een werkplek waar u tijdelijk, onder begeleiding werkt. U werkt om ervaring en/of arbeidsritme op te doen. De werkzaamheden zijn specifiek gericht op uw ontwikkeling en helpen u om betaald werk te vinden.

Soort werk

Op een leerwerkplek voert u werkzaamheden uit onder begeleiding van de gemeente.

De volgende werplekken zijn geen leerwerkplek:

  • vrijwilligerswerk
  • stages
  • proefplaatsingen
  • betaald werk, ook als u voor uw werkzaamheden alleen een kleine vergoeding ontvangt

Voorwaarden

U krijgt de premie als u:

  • 6 maanden op de leerwerkplek heeft gewerkt en in deze periode niet langer dan 1 maand niet heeft gewerkt.
  • In deze periode een Begin link: bijstandsuitkering, einde link. heeft gekregen.
  • In deze periode geen maatregel opgelegd heeft gekregen. U krijgt een maatregel opgelegd als u niet voldoet aan uw verplichtingen bij een bijstandsuitkering.
  • 27 jaar of ouder bent.

Hoogte premie

Hoe hoog de premie is, ligt aan hoeveel uur u per week heeft gewerkt. Het bedrag is maximaal € 360 per half jaar.

Premie ontvangen

U hoeft de premie niet zelf aan te vragen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u de premie na 6 maanden automatisch van de gemeente.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070