Overzicht Ooievaarsregelingen

Mensen met een laag inkomen hebben vaak recht op speciale regelingen. We noemen ze Ooievaarsregelingen. Bekijk waar u recht op heeft.

Uw situatie en inkomen bepalen of u in aanmerking komt voor de regelingen op deze pagina. Wilt u direct weten welke Ooievaarsregelingen voor u gelden? Beantwoord de vragen in de checklist.

Op deze pagina vindt u Ooievaarsregelingen voor iedereen met een laag inkomen, en speciale regelingen voor mensen met kinderen, langdurig zieken en mensen met een beperking en voor ouderen.

Tijdelijke regelingen

De Energietoeslag is een tijdelijke regeling, speciaal voor mensen met een laag inkomen. Zij krijgen een vergoeding van € 1.300 voor energiekosten. Lees meer over de regeling op de pagina Begin link: Energietoeslag aanvragen, einde link. .

Regelingen voor iedereen met een laag inkomen

Met de gratis Ooievaarspas krijgt u korting op allerlei leuke en leerzame activiteiten. Lees meer over de Begin link: Ooievaarspas, einde link. en vraag hem aan.

Deze zorgverzekering is speciaal voor mensen met een laag inkomen. U betaalt geen of minder eigen risico. De gemeente vergoedt in veel gevallen zelfs een deel van de premie.

Lees meer over de Begin link: Haagse zorgverzekering, einde link. .

Moet u iets duurs kopen? Bijvoorbeeld voor een koelkast, tafel of bankstel? Dan heeft u misschien recht op een aanvulling op uw inkomen.

Lees meer over de Begin link: individuele inkomenstoeslag, einde link. .

Moet u onverwacht veel geld betalen? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand.

Lees meer over Begin link: bijzondere bijstand, einde link. .

Als u een laag inkomen heeft, kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. U betaalt dan niets of maar een deel van de belasting.

Lees meer over Begin link: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, einde link. .

U heeft misschien recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Lees meer over toeslagen en hoe u die kunt aanvragen op de Begin externe link: website van de Belastingdienst(Externe link), einde externe link. .

Regelingen voor mensen met kinderen

Heeft u een bijstandsuitkering en gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen van de Belastingdienst. U kunt daarbij ook bij de gemeente een tegemoetkoming (vergoeding) in de kosten aanvragen.

Peuteropvang is opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Ouders betalen daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Heeft u een Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang gratis.

Lees meer over Begin link: peuteropvang, einde link. .

Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen. Stichting Leergeld heeft verschillende gratis regelingen voor ouders met een laag inkomen. Bijvoorbeeld:

Bekijk het aanbod en lees meer informatie op Begin externe link: de website van stichting Leergeld(Externe link), einde externe link. .

In de zorg en het openbaar vervoer moet iedereen een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Dat geldt ook voor jongeren. Daarom kunnen Haagse Ooievaarspashouders van 12 tot en met 17 jaar 1 keer een gratis identiteitskaart aanvragen.

Lees meer over de Begin link: gratis Nederlandse identiteitskaart, einde link. .

Regelingen voor langdurig zieken en mensen met een beperking

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Dan heeft u misschien extra kosten. U kunt daarvoor een tegemoetkoming (vergoeding) aanvragen bij de gemeente.

Lees meer over de Begin link: Vergoeding langdurig zieken of gehandicapten, einde link. .

Bent u student, tussen 18 en 30 jaar oud en heeft u een beperking? Dan heeft u misschien recht op een toeslag van de gemeente.

Lees meer over de Begin link: studietoeslag, einde link. .

Regelingen voor ouderen

Woont u in Den Haag, bent u 70 jaar of ouder en heeft u een Ooievaarspas? Dan kunt u 8 keer per jaar met korting naar de pedicure.

Lees meer over de Begin externe link: Ooievaarspas(Externe link), einde externe link. .

Lukt het niet om zelf eten te maken? AOW’ers en mensen met een beperking die een Ooievaarspas hebben kunnen een goedkope warme maaltijd krijgen in de restaurants van Haagse zorginstellingen.

Lees meer over Begin link: ondersteuning bij de maaltijd, einde link. .

Krijgt u AOW, woont u in Den Haag en heeft u recht op een Ooievaarspas? Dan mag u gratis met de bus, tram of RandstadRail. U heeft hiervoor wel een OV-chipkaart op naam nodig.


Lees meer over Begin link: gratis reizen in Den Haag, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070