Ooievaarspas aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Vraag dan de Ooievaarspas aan. Met de Ooievaarspas krijgen u en uw gezin korting op allerlei leuke activiteiten, zoals sport, uitjes, lidmaatschappen en cursussen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u automatisch een brief waarin staat hoe u (en uw gezin) de Ooievaarspas kunnen krijgen.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Vraag dan zelf een Ooievaarspas aan.

 • U woont in Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk.
 • U heeft een inkomen tot 130% van de Begin link: bijstandsnorm, einde link. . Uw heffingskortingen worden ook meegerekend.
 • Uw vermogen ligt onder de Begin link: vermogensgrens, einde link. .
 • Voor hbo en universitaire studenten geldt als extra voorwaarde dat zij geen recht hebben op een studievoorschot (lening) en/of aanvullende beurs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • Gegevens over inkomen, vermogen en schulden van u en andere gezinsleden. Bijvoorbeeld een:

  • uitkeringsspecificatie: overzicht waarin staat hoe hoog uw uitkering is.
  • loonstrook
  • specificatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): een overzicht waarin staat hoeveel u van DUO ontvangt.
  • overzicht van alimentatie of andere inkomsten.

Digitaal

Woont u in Den Haag? Vul dan het formulier in.

Vindt u het moeilijk om het digitale formulier zelf in te vullen? Vraag hulp bij een Begin link: Servicepunt, einde link. .

Schriftelijk

 • Stap 1: vul het aanvraagformulier in.

  Aanvraagformulier Ooievaarspas

  (PDF, 139,2 KB)
  • Stap 2: print het formulier.
  • Stap 3: onderteken het formulier.
  • Stap 4: zet op elke pagina (ook van uw bijlagen) uw naam en BSN nummer.
  • Stap 5: stuur het formulier met de bijlagen naar:

   Gemeente Den Haag
   Antwoordnummer 1630
   2502 VB Den Haag

  De Ooievaarspas is gratis.

    Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u een Ooievaarspas krijgt of dat de pas verlengd wordt.

    Als u recht heeft op een Ooievaarspas, krijgt u binnen 4 weken een pasfotoformulier. Stuur dit formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (voor personen vanaf 14 jaar) en een recente pasfoto terug.

    U krijgt vóór 1 november een brief (beschikking) of uw Ooievaarspas voor het volgende jaar verlengd wordt. Heeft u vóór 1 november geen bericht gekregen? En wilt u de Ooievaarspas verlengen? Doe dan een (nieuwe) Begin link: aanvraag, einde link. .

    Bent u uw Ooievaarspas kwijt? Of wilt u de gegevens op uw pas laten aanpassen, bijvoorbeeld uw naam of uw pasfoto? Begin link: Vraag dan een nieuwe pas aan, einde link. . Uw oude pas wordt dan geblokkeerd. Op de pas komt de naam zoals die in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staat. Laat daarom eerst uw Begin link: persoonsgegevens aanpassen in de BRP, einde link. .


    Bekijk alle kortingen en activiteiten op Begin externe link: www.ooievaarspas.nl(Externe link), einde externe link. . Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste aanbiedingen? Meld u dan aan voor de Begin externe link: Ooievaarsnieuwsbrief(Externe link), einde externe link. .

    Kijk of u ook gebruik kunt maken van andere Begin link: Ooievaarsregelingen, einde link. .

    Krijgt u AOW? En heeft u recht op de Ooievaarspas? Dan kunt u Begin link: gratis reizen, einde link. met het openbaar vervoer van de HTM binnen Den Haag.

    Via de regeling Begin externe link: Kinderen Doen Mee(Externe link), einde externe link. kunnen kinderen gratis meedoen aan 1 sportactiviteit en 1 culturele activiteit per jaar.

    Heeft u vragen over de Ooievaarspas? Neem dan contact op met de Begin link: klantenservice SZW, einde link. .

    Contact

    Hoe kunnen we helpen?

    Chat

    Telefoon

    14070