Energietoeslag aanvragen

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor energietoeslag.

De aanvraag voor energietoeslag 2022 is gesloten op 31 december 2022. Er komt een energietoeslag voor 2023, maar het is nog niet bekend wanneer u deze aan kunt vragen. De Rijksoverheid werkt nog aan de wet die daarvoor nodig is.

Er zijn oplichters actief. Zij sturen mensen nep-mail, nep-appjes of bellen u op. Begin link: Lees wat u moet doen, einde link. .

De energietoeslag is extra geld voor uw energierekening. De precieze regels en bedragen voor de energietoeslag 2023 zijn nog niet bekend. De overheid werkt nog aan de wet.

Als u in Den Haag recht had op energietoeslag 2022, dan kreeg u in dat jaar:

 • € 1400 voor 2022
 • € 500, alvast voor 2023

De overheid werkt nog aan de regels voor 2023. Als deze regels bekend zijn, dan leest u dat hier.
De energietoeslag 2022 gold voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, die voldeden aan de voorwaarden voor energietoeslag 2022.

Ondersteuning voor studenten

Als student heeft u in Den Haag geen recht op energietoeslag. Maar u heeft misschien wel recht op andere vormen van inkomensondersteuning. Zoals de Begin link: Helpdesk Geldzaken, einde link. .

De overheid werkt nog aan de voorwaarden voor 2023. Als deze voorwaarden bekend zijn, dan leest u dat hier.

U kon in 2022 energietoeslag aanvragen als u voldeed aan deze voorwaarden:

Over uzelf:

 • U bent 21 jaar of ouder,
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Over uw woning:

 • U woont in Den Haag.
 • U heeft voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam.
 • De energieaansluiting staat op uw naam. Of u heeft een huurcontract inclusief gas, licht en water.

Over uw inkomen:

 • Uw netto-inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Wat telt mee als inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie.
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Pensioen.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.

Het inkomen van kinderen die bij u wonen telt niet mee. Ook de toeslagen van de Belastingdienst en de Kinderbijslag van de SVB tellen niet mee.

U kunt op dit moment geen aanvraag doen.

U kunt op dit moment geen aanvraag doen. De overheid werkt nog aan de wet die nodig is voor de energietoeslag 2023.

Is uw aanvraagformulier compleet? En zijn alle documenten die we hebben ontvangen in orde? Dan neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag. De gemeente heeft hier maximaal 8 weken de tijd voor. Als er meer documenten nodig zijn om uw aanvraag te behandelen, kan de termijn van 8 weken verlengd worden. Het kan dan langer duren voordat u van de gemeente een beslissing krijgt. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, maakt de gemeente de vergoeding zo snel mogelijk over op uw rekening.

De kans is klein dat u de energietoeslag terug moet betalen

Heeft u recht op de energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft het niet terug te betalen.

Dat geldt ook voor de vooruitbetaling voor 2023. U hoeft dat bedrag niet terug te betalen. Ook niet als in 2023 blijkt dat u geen recht meer heeft op toeslag. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gestegen.

U moet de Energietoeslag alleen terugbetalen als later blijkt dat u er op het moment van aanvragen geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Waarschuwing tegen oplichters

Er zijn oplichters actief. Zij sturen mensen nep-mail, nep-appjes of bellen u op. Krijgt u een bericht over de energietoeslag? Dit is het advies:

 • Krijgt u een app of sms over de energietoeslag? Dan heeft u te maken met een oplichter. Klik nergens op. Verwijder het bericht direct.
 • Heeft u een e-mail gekregen over de energietoeslag? Controleer dan éérst het mailadres van de afzender. Is dat energietoeslag@denhaag.nl? Dan komt de mail van de gemeente. Is de afzender anders? Dan komt de mail van een oplichter. Klik nergens op. Verwijder de mail direct.
 • Wordt u gebeld over de energietoeslag, maar heeft u geen aanvraag gedaan? En ook geen brief van de gemeente ontvangen? Dan is de beller geen medewerker van de gemeente. Geef geen antwoord of gegevens. Verbreek de verbinding direct.

Twijfelt u of een telefoontje, mailtje of appje van de gemeente komt? Of heeft u hulp nodig? Bel dan met onze Klantenservice (070) 353 75 00. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wanneer geldt iemand als uw partner?

U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent. Of als u op hetzelfde adres woont en:

 • samen een huishouden heeft
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent
 • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
 • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte

Over de energietoeslag betaalt u geen belasting. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022.

De hoogte van de energietoeslag verschilt per gemeente

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de regeling willen uitvoeren. Elke gemeente neemt daarin eigen beslissingen.

Energie besparen is altijd een goed idee

Kijk voor slimme tips op de Begin externe link: Denhaag.nl/energie(Externe link), einde externe link..

Heeft u een Ooievaarspas? Dan zijn er speciale acties waar u gebruik van kunt maken. Kijk op Begin externe link: Bespaar Energie – Ooievaarspas(Externe link), einde externe link..

Extra steun van het Tijdelijk noodfonds energie

Heeft u geldproblemen door de hoge energierekening, ook nadat u energietoeslag heeft gekregen? Of had u geen recht op energietoeslag? Dan kunt u misschien terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Als u recht heeft op deze steun, dan betaalt dit landelijke fonds een deel van uw energierekening. Dit gaat om de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023. Ga voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier naar de Begin externe link: website van Geldfit(Externe link), einde externe link..

Heeft u geen recht op de energietoeslag (bijvoorbeeld omdat uw inkomen net te hoog is of omdat u student bent)? Maar heeft u wel geldzorgen of geldproblemen? Maak dan een afspraak met Helpdesk Geldzaken in uw buurt. Bel (070) 353 61 88 of ga naar de website Begin link: www.helpdeskgeldzaken.nl, einde link. . Bent u ondernemer? Maak dan een afspraak bij de Sociaal Raadslieden. U kunt een afspraak maken via onze Klantenservice SZW (070) 353 75 00.

Heeft u vragen over deze en andere regelingen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070