Bijstandsuitkering aanvragen

Woont u in Den Haag? En heeft u geen inkomen? Of te weinig inkomen om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u zolang u te weinig geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u, of uw gezin, weer genoeg inkomen heeft.

U vraagt een bijstandsuitkering in 3 stappen aan.

Stap 1: lees de juiste informatie

Lees eerst de informatie die bij uw leeftijd en situatie hoort:

Stap 2: beantwoord de vragen

Beantwoord daarna de vragen verderop op deze pagina, bij “Komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering?”.

Stap 3: vul het aanvraagformulier in

U komt na de laatste vraag vanzelf bij het juiste aanvraagformulier. Vul dit formulier helemaal in.

De gemeente heeft persoonlijke informatie van u nodig, om te zorgen dat u de uitkering krijgt waar u recht op heeft. Zorg daarom dat u informatie bij de hand hebt, zoals gegevens over

 • uzelf en uw persoonlijke situatie
 • uw inkomen, uw spaargeld en vermogen
 • uw woon- en leefsituatie en
 • uw emailadres en telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken als iets niet duidelijk is.


U heeft ook uw DigiD nodig om in te loggen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering? Vul dan de vragen hieronder in. Als u de vragen heeft beantwoord komt u bij het juiste formulier.

Deze beslisboom toont momenteel niet goed in Firefox. U wordt geadviseerd een andere browser te gebruiken.

Bent u geboren voor 1965 en heeft u na uw 50e verjaardag meer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen? Misschien kunt u dan een IOAW-uitkering aanvragen. De gemeente onderzoekt automatisch of u recht heeft op deze uitkering.

 • Het is belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs heeft. U krijgt daarom een uitnodiging om uw legitimatiebewijs te laten zien.
 • Zorg dat u uw juiste emailadres en telefoonnummer doorgeeft. Zo kan de gemeente u bereiken, als het nodig is.
 • U moet er alles aan (blijven) doen om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan. Of een opleiding te volgen. Of u in te zetten voor de samenleving. Dit geldt direct vanaf de melding.
 • Verandert er iets in uw situatie? Geef elke wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan via het formulier Begin link: wijziging bijstand doorgeven, einde link. .
 • Lees meer informatie over de Begin link: regels en plichten bij een bijstandsuitkering, einde link. .

Binnen 8 weken beslist de gemeente over uw aanvraag. U krijgt daarover een brief.

Heeft u na 4 weken nog geen bericht ontvangen dat de uitkering is toegekend of afgewezen? Dan kunt u misschien een voorschot krijgen. Bel dan met de klantenservice SZW.

U krijgt ook een uitnodiging voor een eerste gesprek. Hieronder leest u meer over dit intakegesprek.

De gemeente wil u graag leren kennen en helpen. Daarom krijgt u kort na aanvraag een intakegesprek. Dat kan digitaal, telefonisch of door een afspraak op onze locatie.
Tijdens dit intakegesprek kunt u aangeven wat u nodig heeft. Hieronder ziet u waar de gemeente u bij kan helpen.

Uw mogelijkheden voor vervolgafspraken zijn:

 • financiële hulpverlening
 • participatie
 • boostcamp
 • terug naar school
 • werk vinden
 • taaltrajecten
 • sollicitatiecentrum
 • intensieve begeleiding.

Heeft u nog vragen of problemen met inloggen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. . Het telefoonnummer is (070) 353 75 00, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070