Bbz-uitkering: inkomen uit onderneming en uit loon doorgeven

Ontving u een Bbz-uitkering in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022? Dan vraagt de gemeente u om het inkomen uit uw eigen onderneming en eventueel inkomen uit loon door te geven. Zo controleert de gemeente of u de Bbz-uitkering heeft gekregen waar u recht op had.

Iedereen die een Bbz-uitkering kreeg in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022. Het gaat om de periode oktober 2021 tot en met maart 2022.

U moet het inkomen uit eigen onderneming en eventueel inkomen uit loon doorgeven. Onder loon valt: inkomen uit arbeid, allerlei vormen van uitkering(en) van andere instanties, pensioenen en studiefinanciering.

U moet uw inkomen ook doorgeven als u geen inkomsten uit onderneming of uit loon had.

 • U hoeft pas uw inkomen door te geven als de gemeente u daarom vraagt. Om uw inkomen uit de eigen onderneming door te geven krijgt u een brief of e-mail van de gemeente. Daarin staat:
  • welke gegevens u moet doorgeven.
  • over welke periode u gegevens moet doorgeven.
  • hoe u de gegevens doorgeeft.
  • voor welke datum u de gegevens moet doorgeven.
 • Als u uw inkomen uit eigen onderneming en eventueel inkomen uit loon heeft doorgeven, berekent de gemeente wat uw recht op uitkering was. Daarvoor gebruikt de gemeente:
  • het echte inkomen uit eigen onderneming, zoals u dat via het formulier heeft doorgegeven en zoals blijkt uit de bewijsstukken.
  • de schatting die u heeft gedaan toen u de Bbz-uitkering aanvroeg.
  • informatie over ander inkomen, zoals loon, alimentatie, pensioen, een uitkering van een andere instantie, studiefinanciering of onderhuur.

  U krijgt een brief over de uitkomst en uw recht op uitkering.

  • Had u minder inkomen dan verwacht? Dan krijgt u een nabetaling.
  • Had u meer inkomen dan verwacht? Dan moet u het verschil terugbetalen.
  Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef dit dan binnen 2 weken door.
  Belangrijke informatie: Als u uw inkomen niet of niet op tijd doorgeeft dan kan de gemeente uw recht op een Bbz-uitkering niet bepalen. Daardoor kan het helaas gebeuren dat u de uitkering voor een deel of helemaal moet terugbetalen. U ontvangt hierover dan een brief van de gemeente.

  De gemeente vraagt u naar het netto-inkomen uit uw eigen onderneming in een bepaalde maand. Dat berekent u zo:

  1. Bereken eerst de winst. Dat is alle omzet in die maand minus de zakelijke lasten. Let op: aflossingen op leningen zijn géén zakelijke lasten.

  2. Verminder de winst met 18%. Deze 18% is een reservering voor de belasting over uw winst, die u aan het eind van jaar moet betalen.

  Heeft uw partner ook een eigen onderneming? Bereken zijn of haar netto-inkomen dan op dezelfde manier.

  U krijgt een brief of e-mail van de gemeente. Hierin leest u hoe u uw inkomen moet doorgeven. Dit gaat via 2 pdf-formulieren die de gemeente als bijlage meestuurt.

  Om uw inkomen uit eigen onderneming en uit loon door te geven heeft u het volgende nodig:

  • Uw inkomen uit eigen onderneming, over de periode die in de brief of e-mail staat.
  • Uw inkomen uit loon, over de periode die in de brief of e-mail staat.

  Inkomen doorgeven via brief of e-mail

  • Vul de formulieren volledig in.
  • Verzamel de gevraagde (digitale) gegevens.
  • Stuur het ingevulde formulier terug per brief of per e-mail. Voeg de gegevens als bijlage toe. In de brief of e-mail van de gemeente staat hoe u dat moet doen.

  De gemeente doet haar best om de informatie binnen 8 weken te verwerken. Daarna krijgt u bericht.

  Heeft u vragen over de Bbz-regeling? Kijk dan eerst op de pagina Begin link: Uitkering of bijstand voor ondernemers, einde link. . Staat uw vraag er niet bij? Neem dan Begin link: contact op met SZW, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070