Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer

Op 15 maart 2023 is er een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. Deze verkiezing geeft u invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nog toe konden kiezers buiten Nederland alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Om te kunnen stemmen voor de kiescollegeverkiezing in 2023 kon u zich tot en met 31 januari 2023 registreren. Als u zich nu registreert dan kunt u stemmen voor de volgende kiescollegeverkiezing in maart 2027.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

U kunt stemmen als u:

 • buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • 18 jaar of ouder bent

Hoe werkt het?

Bent u al geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Vul dan het Begin link: het registratieformulier voor kiezers buiten Nederland, einde link. in. Naast de kiescollegeverkiezing kunt u in dit formulier ook aangeven dat u wilt stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezingen.

Als u klaar bent met het invullen van het formulier, ondertekent u het en stuurt u uw aanvraag met een kopie van een geldig Nederlands identiteitsdocument naar de gemeente.

Opsturen naar de gemeente

Opsturen kan op 3 manieren:

 • via een persoonlijke uploadlink. Deze link ontvangt u per e-mail na het invullen van het formulier
 • via e-mail naar: Begin link: kbn.verkiezingen@denhaag.nl, einde link. (stuur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als pdf- of jpg-bestand)
 • via post naar:
  Gemeente Den Haag
  Verkiezingen KBN
  Postbus 84008
  2508 AA Den Haag
  Netherlands

Bevestiging van de gemeente

Nadat de gemeente uw formulier heeft ontvangen, krijgt u hiervan bericht. U krijgt een bevestiging van ontvangst en een bevestiging van uw registratie.

Door het invullen en opsturen van uw registratieformulier geeft u toestemming aan de gemeente Den Haag om uw gegevens te verwerken.

Verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer

De verkiezing voor de leden van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer is tegelijk met de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten. En tegelijk met de verkiezing voor de leden van de kiescolleges Caribisch Nederland. De 1e kiescollegeverkiezing is op 15 maart 2023.

De kiescollegeverkiezing is een indirecte verkiezing. De leden van het kiescollege niet-ingezetenen stemmen mee voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Dit doen ze samen met de leden van de Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges Caribisch Nederland. Zo kunnen kiezers buiten Nederland invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. U kunt zichzelf ook Begin link: kandidaat stellen voor het kiescollege niet-ingezetenen, einde link. . De voorwaarde hiervoor is dat u een Nederlandse kiezer van 18 jaar of ouder bent en in het buitenland woont.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Begin link: Het stemmen per brief gebeurt standaard over de post., einde link. Uw briefstembewijs ontvangt u over de post. Uw stembiljet ontvangt u standaard via e-mail. Als u woont op Aruba, Curaçao of Sint Maarten ontvangt u uw stembescheiden (de documenten die u nodig heeft om te stemmen) via de Vertegenwoordiging van Nederland.

Goed om te weten

 • U moet zich 1 keer registeren om te kunnen stemmen voor de kiescollegeverkiezing. Let op: registreren moet ook als u zich al heeft geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen en/of de Europees Parlementsverkiezingen.
 • Voor de kiescollegeverkiezing is het niet mogelijk om iemand anders voor u te laten stemmen via een volmacht. Het is ook niet mogelijk om te stemmen op een stembureau met een kiezerspas.
 • Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef dit dan door via het Begin link: wijzigingsformulier, einde link. .
  • Contact

   Heeft u vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. De unit Verkiezingen is bereikbaar via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar Begin link: kbn.verkiezingen@denhaag.nl, einde link. .

   Contact

   Hoe kunnen we helpen?

   Chat

   Telefoon

   14070