Aanduiding en logo registreren voor verkiezing kiescollege niet-ingezetenen

Lees hoe u de aanduiding (de lijstnaam) en het logo van uw politieke partij registreert. Als u de aanduiding en het logo na 19 december 2022 registreert, dan kunt u met die aanduiding niet meer meedoen aan de kiescollegeverkiezing 2023.

Lees hoe u de aanduiding en logo registreert.

Is uw partij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in Nederland? En staan de statuten van uw vereniging in een notariële akte? Dan kunt u een aanduiding en logo laten registreren voor de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen. Dit gebeurt bij het centraal stembureau van het kiescollege niet-ingezetenen.

Staan uw aanduiding en logo al geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezingen? Dan hoeft u voor deze nieuwe verkiezing niet een nieuw registratieverzoek te doen.

Zo registreert u een aanduiding:

 • Maak een bedrag (waarborgsom) van € 225 over naar:
  • IBAN-nummer NL 71 BNGH 0285 1056 47
  • op naam van ‘GEM. DEN HAAG DPZ’
  • vermeld hierbij ‘waarborgsom registratie aanduiding kiescollege’ en de aanduiding van de politieke partij. U krijgt hierna een bewijs van betaling van de unit Verkiezingen.
 • Gebruik voor uw verzoek het formulier ‘Verzoek tot registratie van een aanduiding (en logo)’. Dit vindt u hieronder op deze pagina. Stuur met dit ingevulde formulier mee:
  • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging
  • een origineel bewijs van inschrijving in het Handelsregister (niet ouder dan 6 maanden)
  • het bewijs van betaling van de waarborgsom
  • het logo van uw partij (zie ook hierna, onder het kopje ‘Logo registreren’)
 • Stuur uw verzoek tot registratie van de aanduiding en het logo naar Begin link: verkiezingen@denhaag.nl, einde link. . Als u alleen een aanduiding wilt registreren en geen logo, kan dit ook per post. Stuur dan uw verzoek naar:
  Gemeente Den Haag
  Verkiezingen KBN
  Postbus 84 008
  2508 AA Den Haag
 • Dien uw verzoek zo snel mogelijk in, zodat het centraal stembureau uw verzoek zo snel mogelijk kan beoordelen. Binnen 4 weken krijgt u een reactie. Het besluit wordt dan ook bekendgemaakt in de Staatscourant en op deze website. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u een nieuw verzoek doen. Dit verzoek moet op zijn laatst op 19 december 2022 om 23.59 uur bij de Unit Verkiezingen zijn ontvangen.
 • Als u een geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt u de waarborgsom van € 225 terug.
  • U kunt tegelijk met de aanduiding ook een logo registreren. Het logo komt samen met de aanduiding op het stembiljet te staan.
  • U stuurt het logo digitaal naar het centraal stembureau. Dat moet samen met het ingevulde formulier ‘Verzoek tot registratie van een aanduiding (en logo)’.
  • De technische eisen (formaten) voor het registreren van een logo vindt u op het formulier.

  Donwload formulier Verzoek registratie aanduiding en logo

  (PDF, 0 B)

  Aanduiding en logo registreren niet verplicht

  U hoeft geen aanduiding of logo te registreren. Registreert u geen aanduiding, of doet u dit te laat? Dan krijgt u alleen een lijstnummer. Dit nummer komt boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De naam van de partij komt daar dan niet op te staan. Als u een logo wilt registreren, moet u ook een lijstnaam registreren.

  Loting

  Een loting bepaalt welk lijstnummer uw partij krijgt. Deze loting gebeurt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Die is op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur.

  Contact

  Heeft u vragen over het registreren van een aanduiding of logo? Neem dan contact op met de unit Verkiezingen. Stuur een e-mail naar Begin link: verkiezingen@denhaag.nl, einde link. of bel +31 (0)70 353 63 53.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070