Kandidaatstelling voor Provinciale Statenverkiezing

De kandidaatstelling voor politieke partijen die willen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing van Zuid-Holland is op 30 januari 2023. Dit moet bij de gemeente Den Haag. Lees meer over hoe de kandidaatstelling werkt. En welke documenten uw partij daarbij moet inleveren.

Voorwaarden voor kandidaten

Om toegelaten te worden tot de Provinciale Staten, moet een kandidaat aan 4 voorwaarden voldoen.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U woont in de provincie Zuid-Holland.
  • U heeft kiesrecht.

Woont u niet in provincie Zuid-Holland? Dan moet u een verklaring inleveren. In deze verklaring staat dat u in de provincie Zuid-Holland gaat wonen als u wordt gekozen als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Kieskringen

De provincie Zuid-Holland bestaat uit 4 kieskringen (regio’s): Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam. Kandidaten kunnen voor 1 of meer kieskringen meedoen. Dit betekent dat een partij voor iedere kieskring een andere kandidatenlijst kan inleveren.

Uw partij moet dan per kieskring bij iedere kandidatenlijst ook de instemmingsverklaringen aanleveren. Doet u mee met een nieuwe partij? Dan moet uw partij ook per kieskring ondersteuningsverklaringen aanleveren.

Verplichte documenten

Hieronder ziet u welke documenten een politieke partij op 30 januari 2023 bij de kandidaatstelling moet inleveren om mee te mogen doen aan de Provinciale Statenverkiezing van Zuid-Holland.

De documenten kunt u vinden via de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). In het overzicht hieronder kunt u zien welke formulieren (modellen) u nodig heeft.

Er mogen maximaal 50 kandidaten op een lijst staan. Had uw politieke partij bij de vorige Provinciale Statenverkiezing meer dan 15 zetels? Dan mag u maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten.

Formulier Kandidatenlijst (Model H1)

(PDF, 0 B)

Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat. Hiermee geven de kandidaten aan dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst.

Formulier Instemmingsverklaring (Model H9)

(PDF, 0 B)

Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Staat uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs? Kopieer dan ook de achterkant.

Zijn er kandidaten niet in de provincie Zuid-Holland wonen? Dan moeten zij verklaren dat ze in Zuid-Holland gaan wonen als ze lid worden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Verklaring van voorgenomen vestiging

(PDF, 0 B)

Wilt u een geregistreerde aanduiding (lijstnaam)boven de kandidatenlijst plaatsen? Dan moet u een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij toevoegen. Daarin staat dat de inleveraar toestemming heeft om dit te doen.

Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (Model H3-1)

(PDF, 0 B)

2 of meer partijen kunnen ook samen 1 kandidatenlijst inleveren. De partijnamen of afkortingen daarvan komen dan boven de lijst te staan. U moet een verklaring toevoegen waarin de (plaatsvervangend) gemachtigden de inleveraar toestemming geven hiervoor.

Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen (Model H 3-2)

(PDF, 0 B)

Doet uw partij voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezing van Zuid-Holland? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u ook de documenten hieronder inleveren.

30 ondersteuningsverklaringen

Uw partij moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers voor de kandidaatstelling inleveren.

Formulier Ondersteuningsverklaring Provinciale Staten (Model H4)

(PDF, 0 B)

Bewijs van betaling waarborgsom

Uw partij moet € 1.125 (waarborgsom) voor de kandidaatstelling betalen. Als u de waarborgsom heeft betaald, ontvangt u een bewijs van betaling (Model H 12). Dit bewijs moet u inleveren bij de kandidaatstelling.

De waarborgsom van € 1.125 moet u overmaken:

  • naar IBAN-nummer NL71 BNGH 0285 1056 47,
  • op naam van ‘GEM. DEN HAAG DPZ’,
  • vermeld daarbij ‘waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezing’ en de aanduidingvan de politieke partij.

Het bedrag krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u het bedrag terug.

Verkiezingssoftware gebruiken

De Kiesraad stelt binnenkort het computerprogramma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) beschikbaar. Daarmee kunt u alle verplichte documenten invullen en verzamelen.

De kandidaatstelling voor politieke partijen

Maandag 30 januari 2023 is de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezing. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen alle verplichte documenten in op stadsdeelkantoor Scheveningen, Scheveningseweg 303.

Alleen personen met kiesrecht voor de Provinciale Statenverkiezing mogen de kandidatenlijst en andere formulieren inleveren.

U moet hiervoor een afspraak maken bij de Unit Verkiezingen.

Goed om te weten

De gemeente houdt in de week vóór de kandidaatstelling een voorinlevering. Hierbij controleert de gemeente alvast of u alle verplichte documenten goed heeft ingevuld. De voorinlevering is van 23 tot en met 27 januari 2023. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 44 88.

De voorinlevering is nog niet de echte kandidaatstelling. U moet op 30 januari 2023 alle verplichte documenten inleveren op stadsdeelkantoor Scheveningen. Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd.

Contact

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Stuur dan een e-mail naar Begin link: verkiezingen@denhaag.nl, einde link. of bel (070) 353 44 88.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070