Woensdag 1 augustus 2018 starten opnieuw de werkzaamheden voor het herstellen van de kade in het gebied Eerste werkhaven Scheveningen aan de Vissershavenweg.

Vissershavenweg: vervanging kademuur

In het najaar van 2017 begonnen de herstelwerkzaamheden in het gebied Eerste werkhaven Scheveningen. Tijdens de Volvo Oceaan Race waren er geen bouwactiviteiten, die worden nu weer gestart.

Vissershavenweg (foto: Fleur Beemster)
Vissershavenweg (foto: Fleur Beemster)

Bereikbaarheid

Het voorbereidende werk start 1 augustus 2018 ter hoogte van de Vissershavenweg 50 aan de kant van de Treilerdwarsweg. Na een week schuiven de werkzaamheden op richting Visafslagweg. De bouwkraan die nodig is voor het plaatsen van de hulpdamwand houdt een aantal parkeerplaatsen bezet. Gedurende 1 tot en met 10 augustus 2018 is de Visserhavenweg beperkt bereikbaar.

Tijdelijke damwand

Om de kade aan de Vissershavenweg te herstellen, komt begin augustus 2018 op de kopse kant van de Eerste Werkhaven een tijdelijke damwand. Deze wordt na ongeveer 3 maanden weer weggehaald.

Monitoring van de panden

Er worden trillingsmeters geplaatst om schade aan panden te voorkomen. Als er meer trillingen zijn dan volgens de regels mag, wordt het werk stilgelegd. Dan wordt gekeken of de werkzaamheden aangepast moeten worden.

Afval scheiden

De gemeente is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu. Daarom wordt al het restafval dat vrijkomt tijdens het voorbehandelen van de stalen damwanden opgevangen, verzameld en gescheiden verwerkt.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via Begin link: kademuren@denhaag.nl, einde link. of telefoonnummer (070) 752 55 97.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Begin link: Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070