Verkeersvisie Scheveningen

Scheveningen is volop in beweging en ontwikkeling. Hoe blijft Scheveningen goed bereikbaar? Hoe blijft het een aantrekkelijke (toeristische) bestemming, zonder dat de leefbaarheid wordt aangetast?

Samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden heeft de gemeente de Verkeersvisie Scheveningen opgesteld. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig Scheveningen. De belangrijkste punten uit de verkeersvisie zijn:

  • het aanbod van openbaar vervoer versterken
  • betere loop- en fietsvoorzieningen
  • minder (zoek)verkeer en betere parkeersituatie
  • betere routes voor vrachtverkeer
  • lokale (verkeers)knelpunten aanpakken
  • extra maatregelen tijdens dagen met grote drukte
Het Kurhaus in Scheveningen
Het Kurhaus in Scheveningen

Uitvoering

Op dit moment wordt in Scheveningen aan het volgende gewerkt:

Westduinweg

Op verschillende plekken op de Westduinweg is de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd. Zo is bij de Statenlaan een vak gekomen voor verkeer dat linksaf slaat vanaf de Westduinweg richting de Statenlaan. Ook heeft de weg nu 3 verbeterde oversteekplaatsen met middeneiland.

Rotonde Westduinweg-Schokkerweg

De kruising Westduinweg/Schokkerweg is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. Op dit punt is een rotonde gekomen. Doordat de hellingbaan van de Dr. Lelykade is aangesloten op de nieuwe rotonde is het havengebied beter bereikbaar. Vrachtverkeer van de Schokkerweg kan via de nieuwe rotonde makkelijk naar de Tweede Haven. Fietsers hebben voorrang op de rotonde, daardoor is het voor fietsers veiliger geworden.

Parkeergarage aan Noordboulevard

In de zomer van 2019 ging de nieuwe parkeergarage Interparking open, direct aan de Noordboulevard. Deze biedt 700 parkeerplaatsen voor bezoekers.

Willem de Zwijgerlaan en Frederik Hendriklaan

Vorig jaar is gestart met de herinrichting van het winkelgebied rond de . Het gebied krijgt een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit deel van het Statenkwartier. Ook wordt de kruising Willem de Zwijgerlaan – Frederik Hendriklaan veiliger. De werkzaamheden vinden plaats in fases en duren tot en met september 2020.

Herinrichting Houtrustweg

De Houtrustweg wordt opnieuw ingericht. De is een onderdeel van de zeewering. Voor de veiligheid wordt het gedeelte vanaf de Pluvierstraat tot het Zuiderstrandtheater opgehoogd. Ook wordt de omgeving verkeersveiliger gemaakt. De werkzaamheden zijn gestart in het najaar van 2019 en gereed in juni 2020.

Rotonde Duinstraat/Scheveningseweg

De Begin externe link: kruising Duinstraat(Externe link), einde externe link. – Scheveningseweg en Prins Willemstraat wordt een rotonde. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en verbetert de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. De rotonde wordt aangelegd als ook het tramspoor van lijn 1 wordt vervangen. De start van de werkzaamheden staat gepland voor de tweede helft van 2020.

Eisenhowerlaan wordt veiliger

De wordt veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. Op het stuk tussen de Prins Mauritslaan en de Johan van Oldenbarneveltstraat (richting Scheveningseweg) komen betere oversteekplaatsen en verkeersdrempels. Ook wordt dit een gebied met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. De werkzaamheden starten in april 2020 en duren naar verwachting een maand.

Onderdoorgang Zwolsestraat

De Begin link: kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg, einde link. is een van de belangrijkste routes naar Scheveningen Bad. De kruising wordt op drukke momenten zwaar belast. Zowel autoverkeer, het openbaar vervoer (bus en tram), als fietsers en voetgangers maken gebruik van de kruising. Om de verkeersdruk te verminderen, wordt de kruising ongelijkvloers gemaakt.

Aanpak drukte

Vooral met mooi weer en tijdens grote evenementen is het druk in Scheveningen. De gemeente spoort mensen aan om voor ander vervoer te kiezen dan de auto. Zoals een Begin link: Park & Ride, einde link. of (elektrische) deelfiets. Verder zorgt de gemeente voor:

  • extra pop-up stallingen voor fietsen en scooters.
  • de aanleg van Sterfietsroutes naar Scheveningen Haven en Scheveningen Bad. Dit zijn snelle, comfortabele en veilige fietsroutes door de stad naar Scheveningen. De Begin link: sterfietsroute Scheveningen Haven, einde link. is eind april helemaal gereed.
  • verkeersregelaars, op drukke dagen, tijdens events en bij zomers weer vanaf 21 graden.

Scheveningen en de mobiliteitstransitie

De gemeente wil inwoners en bezoekers verleiden om op een andere manier te reizen. Dit staat bekend als: de Begin link: mobiliteitstransitie, einde link. .

Voor korte afstanden pakken veel mensen nu nog de auto. Terwijl het openbaar vervoer in combinatie met (elektrisch) deelvervoer (fiets, auto, scooter) hier net zo goed voor te gebruiken is. Deze manier van reizen bespaart ruimte in de stad en zorgt voor betere bereikbaarheid. Ook voor Scheveningen.

Eind 2019 zijn er in verschillende stadsdelen gesprekken gevoerd met inwoners over bereikbaarheid en mobiliteit. Hun wensen worden meegenomen in het actieprogramma Mobiliteitstransitie dat dit najaar gereed is.

Meer informatie

Op 18 december 2018 is een bericht gestuurd naar de commissie Leefomgeving over de stand van zaken over de uitvoering van de Verkeersvisie Scheveningen. U leest dit bericht in bestuurlijke stukken onder nummer Begin externe link: Stand van zaken uitvoering Verkeersvisie Scheveningen(Externe link), einde externe link. (RIS301382).

Bekijk ook Begin externe link: Verkeersvisie Scheveningen 2025(Externe link), einde externe link. (RIS295689).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070