Onderzoek naar snorfiets op de weg

Het aantal ongevallen met snorfietsen neemt toe. De gemeente wil de veiligheid van fietsers en snorfietsers graag beter maken. Een oplossing kan het verplaatsen van snorfietsers naar de rijbaan zijn. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Het aantal fietsers en snorfietsers in Den Haag groeit. Ook de ongevallen met gewonden nemen toe. En snorfietsers rijden steeds vaker te hard. Dit is gevaarlijk voor fietsers. De gemeente onderzoekt of het een oplossing kan zijn om meer ruimte te maken op het fietspad. Verder wordt gekeken of er gebieden zijn in de stad waar het voor snorfietsers mogelijk en veilig is om naar de rijbaan te gaan.

Een snorfiets in de binnenstad
Een snorfiets in de binnenstad

Minder verkeersslachtoffers

De gemeente is voor het invoeren van een landelijke helmplicht voor snorfietsers. In Den Haag is ongeveer 19% van het totaal aantal verkeersgewonden een snorfietsrijder. De hoge snelheid, zonder helm, zorgt bij de snorfietser voor een groot risico. Den Haag wil dat het aantal slachtoffers in het verkeer daalt. Het dragen van een helm is een eenvoudige manier om het voor de snorfietser veiliger te maken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek gedaan naar de landelijke helmplicht. Hieruit blijkt dat een helmplicht voor snorfietsers een positief effect heeft op de verkeersveiligheid van snorfietsers. Daarom werkt het ministerie aan een wetsvoorstel hierover.

Helmplicht voor snorfietsers

Sinds 1 januari 2023 moeten snorfietsers en hun passagiers verplicht een helm dragen. Als u geen goede helm draagt, kunt u daarvoor een boete van € 100 krijgen. Lees alle informatie op de Begin externe link: .(Externe link), einde externe link.

Stand van zaken

  • Vanaf 1 juli 2018 mogen provincies en gemeenten bij ‘grote drukte’ bepalen op welke straten met fietspaden de snorfietser – met helm – naar de rijbaan moet.
  • Snorfietsers mogen sinds 1 oktober 2018 niet meer door de Grote Marktstraat rijden. Zo is het winkelgebied veiliger voor voetgangers.
  • De gemeente onderzoekt of er in Den Haag gebieden zijn waar de snorfietser, met helm, op de rijbaan kan rijden. De planning is dit onderzoek af te ronden in het voorjaar van 2020.

Vragen?

Neem contact op via Begin link: snorfiets@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070