Nieuw openbaar vervoer in de Binckhorst

In het Haagse Central Innovation District en de Binckhorst komen er 25.000 woningen bij. En er komen naar verwachting 30.000 banen bij. De gemeente wil dat het gebied goed bereikbaar is. Daarom investeert ze in nieuw openbaar vervoer (zoals bus, tram of lightrail) en fiets- en looproutes.

Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen snel, veilig en prettig reizen? Met welke vorm van openbaar vervoer (bus, tram of lightrail)? En via welke route? Gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg onderzochten dat samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het Rijk. De gemeente Rijswijk is hier ook bij betrokken.

Voorlopige keuze (voorkeursalternatief)

De voorlopige keuze (voorkeursalternatief) is nu bekend. Daarin staat welke vorm van vervoer en welke route de voorkeur heeft.

De belangrijkste punten zijn:

  • Het is een snelle tram.
  • De beste route naar station Voorburg is door de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg.
  • De beste route naar Rijswijk en Delft is over de Geestbrugweg.
  • In de toekomst kan de route verlengd worden richting Zoetermeer.
  • Opa’s veldje en scouting Livingstone Miriam blijven zoals ze zijn.
  • De gemeente richt de Binckhorstlaan-Zuid, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg opnieuw in. Zo zorgt ze dat de nieuwe tram hier kan rijden. De gemeente maakt deze straten ook veiliger voor fietsers en voetgangers.
  • De gemeente investeert in maatregelen voor voetgangers en fietsers. En er komen extra voorzieningen voor deelauto’s, deelscooters en deelfietsen.

Lees meer over de voorlopige keuzes (voorkeursalternatief) in het Begin externe link: Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid(Externe link), einde externe link..

Vervolg

De partijen bekijken alle reacties. Aan het eind van dit jaar laten ze weten of en hoe zij de reacties meenemen. Dat zetten ze in het definitieve Masterplan Bereikbaarheid.

In 2023 kiezen de gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk het definitieve voorkeursalternatief. Zij nemen dan ook een besluit over het Masterplan Bereikbaarheid.

Als alle partijen het eens zijn, ondertekenen ze een contract. Daarin staan afspraken over de uitwerking van het plan en de wettelijke ondertekening van het voorkeursbesluit.

Daarna werken de partijen het plan verder uit. Ook dan kunt u blijven meedenken en uw mening geven.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070