Kiezen voor Verkeersveiligheid

Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuiskomen. Elke dode of gewonde is er 1 te veel. De gemeente wil naar 0 verkeersslachtoffers. Daarom neemt de gemeente maatregelen die zorgen dat het verkeer veiliger wordt.

Verkeersveilig gedrag: voetgangers gebruiken het zebrapad om over te steken (Foto: Arnaud Roelofsz)
Verkeersveilig gedrag: voetgangers gebruiken het zebrapad om over te steken (Foto: Arnaud Roelofsz)

Denk aan het verbeteren van wegen en kruispunten en het veiliger maken van fietsroutes en oversteekplaatsen. Verder moedigt de gemeente verkeersveilig gedrag aan. Zo zorgt de gemeente samen met bewoners en partners in de stad voor een verkeersveiliger Den Haag.

Keuzes door weinig ruimte

Den Haag groeit. Er komen steeds meer bewoners en bezoekers. Het aantal deelnemers aan het verkeer neemt daardoor toe. Zij gebruiken andere manieren van vervoer. Vroeger waren er alleen de fiets, bromfiets, motor en auto. Nu zijn er bijvoorbeeld ook elektrische fietsen, bakfietsen en speed pedelecs. Dat zijn e-bikes die tot 45 kilometer per uur kunnen.

In de stad is weinig ruimte om wegen, fietspaden en de stoep veiliger te maken. Niet alles kan of past. De gemeente moet keuzes maken om te zorgen dat de stad verkeersveilig blijft.

In straten met druk tram-, auto- en fietsverkeer moeten we keuzes maken  (Foto: Arnaud Roelofsz)
In straten met druk tram-, auto- en fietsverkeer moeten we keuzes maken (Foto: Arnaud Roelofsz)

Fietsers en voetgangers centraal

Daarom heeft de gemeente in het beleid tot aan 2030 scherpe keuzes gemaakt. Een belangrijke keuze is dat fietsers en voetgangers in het verkeersveiligheidsbeleid centraal staan. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Door fietsers en voetgangers de ruimte te geven, voelen ze zich veiliger en zijn ze ook veiliger in het verkeer. In het nieuwe denken over mobiliteit krijgen fietsers en voetgangers voorrang, gevolgd door openbaar vervoer en de auto.

Rotondes en gescheiden verkeer maken wegen veiliger  (Foto: Arnaud Roelofsz)
Rotondes en gescheiden verkeer maken wegen veiliger (Foto: Arnaud Roelofsz)

Aanpak

De komende jaren heeft de gemeente de volgende doelen:

  • 30 kilometer als norm voor wegen die gebruikt worden door zowel fietsers en voetgangers als auto’s en openbaar vervoer. Dit heet: gemengd verkeer.
  • De gemeente wil plekken waar het gevaarlijk is in kaart brengen via nieuwe technieken (verkeersveiligheidsmodel). En daarna deze plekken aanpakken, ook als daar geen ongelukken zijn gebeurd.
  • In kaart brengen van plekken waar mensen zich onveilig voelen en deze plekken verbeteren (verkeersveiligheidsbeleving).
  • De verkeersveiligheid verbeteren voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers.

Om deze doelen te bereiken, heeft het verkeersveiligheidsbeleid 6 onderwerpen:

1. Veilige infrastructuur voor fietser en voetganger

De gemeente zorgt voor veilige wegen en kruispunten. Vooral voor fietsers en voetgangers moet het veiliger worden.

2. Veilige snelheden

Te hard rijdende auto’s zijn nu een belangrijk risico. In woongebieden en straten met gemengd verkeer wordt 30 kilometer per uur de norm.

3. Verkeersveilig gedrag aanleren

Kinderen en ouderen leren hoe ze zich veilig door het verkeer kunnen (blijven) bewegen. Er is aandacht voor gebruik van nieuwe manieren van vervoer. En voor de verkeersvaardigheden van bewoners en bezoekers van onze stad.

4. Ongewenst verkeersgedrag afleren

Het gaat dan om kleine overtredingen, zoals tegen de richting in fietsen. Maar ook om ernstiger zaken als door rood licht rijden en agressie in het verkeer. De gemeente werkt aan een cultuur van verkeersveilig gedrag.

5. Veilige voertuigen stimuleren

De gemeente zorgt dat voertuigen zo veilig mogelijk zijn. Met hulp van wet- en regelgeving.

6. Monitoring en onderzoek

De gemeente volgt de verkeersveiligheid in de stad en onderzoekt hoe maatregelen het best werken.

Het verkeersveiligheidsbeleid loopt tot 2030. Er zijn uitvoeringsprogramma’s waarin staat wat de gemeente in een aantal jaar gaat doen en waar. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie. En ook met andere partners zoals scholen, bewonersorganisaties, bedrijven en vervoerders. Samen zorgen zij voor een verkeersveiliger Den Haag.

Meer informatie

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070