Goudsmidsgaarde en Wolweversgaarde: nieuwe bestrating

De Goudsmidsgaarde en een deel van de Wolweversgaarde krijgen nieuwe bestrating. De bestrating die er nu ligt, is oud en moet worden vervangen. Het werk begint half februari 2022 en duurt tot half juni 2022.

De bestrating van de rijbaan, parkeerplaatsen en stoepen wordt vervangen door nieuwe klinkers en stenen. Daarvoor gaat steeds een deel van de straat dicht. Voor automobilisten en fietsers zijn er omleidingen. In de straat liggen planken waar voetgangers overheen kunnen lopen. Zo blijven de woningen bereikbaar. Ook voor mensen met een handicap, of voor mensen die niet goed kunnen lopen.

Planning

Het werk wordt in 5 fases gedaan. Dan is er minder overlast.

De nummers op de kaart geven de fasen van de werkzaamheden aan.
De nummers op de kaart geven de fasen van de werkzaamheden aan.
Fase Gedeelte Start Eind
1 tussen kruising De Gaarde en Goudsmidsgaarde 120-122 half februari 2022 half maart 2022
2 tussen Goudsmidsgaarde 120-122 en kruising Wolweversgaarde half maart 2022 half april 2022
3 kruising Goudsmidsgaarde en Wolweversgaarde half april 2022 eind april 2022
4 tussen kruising Wolweversgaarde en Wolweversgaarde 811-845 eind april 2022 eind mei 2022
5 tussen Wolweversgaarde 811-845 en kruising Beresteinlaan eind mei 2022 half juni 2022

Houd de straat opgeruimd

Om het werk soepel te laten verlopen vraagt de gemeente bewoners om:

  • dingen op straat weg te halen, zoals fietsen en bloembakken

  • overhangend groen en hagen weg te halen

Parkeren

Bewoners kunnen niet in de straat of op eigen terrein parkeren als de gemeente in dat deel van de straat werkt. Parkeer uw auto ergens anders in de buurt. Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke parkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.

Huisvuil en grofvuil

Tijdens het werk kunnen bewoners huisvuil niet op de gebruikelijke plek aanbieden. Op borden in de straat wordt aangegeven waar dat wel kan. Bewoners kunnen daar ook het grofvuil laten ophalen. Geef de juiste locatie door bij het maken van een afspraak voor het ophalen van grofvuil.

Zet uw huisvuil niet naast afgesloten containers. Handhavers van de gemeente controleren of de straat schoon en veilig blijft. Veroorzaakt u overlast door bijvoorbeeld huisvuil verkeerd neer te zetten? Dan kunt u een boete krijgen.

Hulpdiensten

De buurt moet tijdens het werk goed bereikbaar blijven voor ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten). Parkeer uw auto daarom alleen in de parkeervakken. Dan kunnen de hulpdiensten er goed door in geval van nood. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

Geef aan dat het gaat om werkzaamheden in uw straat.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070