Sterfietsroute binnenstad – Scheveningen Bad

De gemeente werkt aan nieuwe snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Zij wil vanaf 2024 tot 2025 de fietsroute tussen de binnenstad en Scheveningen Bad verbeteren.

De doorgaande fietsroutes van en naar de Haagse binnenstad heten sterfietsroutes. Op zo’n route verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt extra stukken fietspad aan. U fietst er veilig, snel en comfortabel.

De sterfietsroute Scheveningen Bad loopt vanuit de binnenstad via:

  • de kruispunten Javastraat – Nassauplein en Nassauplein – Laan Copes van Cattenburch
  • Bankastraat
  • Dr. Aletta Jacobsweg
  • Nieuwe Parklaan
  • het kruispunt Nieuwe Parklaan – Badhuisweg

Planning

De gemeente werkt aan de ontwerpen voor de verschillende delen van de route. Bewoners kunnen hierover meepraten tijdens bijeenkomsten. Die vinden plaats in de 2e helft van 2022. Buurtbewoners krijgen hierover bericht.

Bewoners kunnen in april, mei of juni 2023 het voorontwerp bekijken. Het werk aan de sterfietsroute Scheveningen Bad start in de 2e helft van 2024 en duurt waarschijnlijk tot 2025.

Verbeteringen

De gemeente wil de volgende delen van de route verbeteren:

Nassauplein

Op het Nassauplein komen vrijliggende fietspaden, waardoor fietsers meer ruimte krijgen.

Kruispunten Javastraat – Nassauplein en Nassauplein – Laan Copes van Cattenburch

De kruispunten Javastraat – Nassauplein en Nassauplein – Laan Copes van Cattenburch worden opnieuw ingericht om het voor fietsers veiliger en overzichtelijker te maken.

Kruispunt Bankastraat – Kerkhoflaan – Dr. Aletta Jacobsweg

Het kruispunt wordt opnieuw ingericht. De oversteekplekken voor fietsers worden ruimer. De gemeente wil ook meer groen aanleggen op dit kruispunt.

Dr. Aletta Jacobsweg

Op de Dr. Aletta Jacobsweg krijgen de fietspaden nieuw asfalt, dit rijdt prettiger. De oversteekplekken worden veiliger. Ook komt er meer groen langs de fietsroute.

Kruispunt met Hubertusviaduct

Dit kruispunt wordt overzichtelijker gemaakt en daardoor veiliger.

Kruispunt Nieuwe Parklaan – Badhuisweg

Op dit kruispunt komt er meer ruimte voor fietsers. Dit is veiliger voor fietsers.

Contact

Heeft u algemene vragen over het project? Neem dan contact op via e-mailadres: Begin link: fiets@denhaag.nl, einde link. .

Meer informatie

Lees meer informatie over het kruispunt Bankastraat – Kerkhoflaan – Dr. Aletta Jacobsweg in de:

Zie ook

Lees meer over de andere sterfietsroutes in Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070