Vluchtelingen in Den Haag

Den Haag helpt vluchtelingen. Mensen die hun thuisland ontvluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Haagse inwoners, organisaties en ondernemers willen deze vluchtelingen een (tijdelijk) thuis bieden.

Antwoorden op veelgestelde vragen over vluchtelingen

Asielzoekers

Mensen die hun thuisland hebben verlaten om in een ander land bescherming te zoeken. Dit doen zij door asiel aan te vragen. Asielzoekers hebben nog geen verblijfsvergunning.

Vluchtelingen

Asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij worden erkend als vluchteling als duidelijk wordt dat ze in hun thuisland worden vervolgd om hun:

 • ras
 • godsdienst
 • politieke overtuiging
 • nationaliteit
 • onderdeel zijn van een minderheidsgroep.

Statushouders

Asielzoekers die als vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning van 5 jaar hebben. Statushouders hebben de asielprocedure afgemaakt. Ze zijn dus geen asielzoeker meer. Maar ze hebben ook (nog) niet de Nederlandse nationaliteit. Deze groep mensen worden ook wel nieuwkomers genoemd.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Jongeren onder de 18 jaar die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen.

Den Haag vangt de volgende mensen op:

 1. vluchtelingen uit Oekraïne
 2. asielzoekers uit andere landen

Daarnaast wonen er statushouders in Den Haag.

De gemeente werkt met organisaties en ondernemers in de stad samen om vluchtelingen te helpen. De gemeente:

Nee, van alle sociale huurwoningen die vrijkomen wordt minimaal 70 procent toegewezen aan Hagenaars. De andere beschikbare woningen (maximaal 30 procent) zijn voor kwetsbare mensen zoals statushouders of dak- en thuislozen die uit een opvangplek komen, of mensen die uit een zorginstelling komen. De gemeente is verplicht voor deze mensen te zorgen.

In de wet staat ook dat de gemeente onderdak (een plek om te slapen) moet geven aan statushouders. In Den Haag maakt de gemeente daarover afspraken met woningcorporaties.

Er is weinig (woon)ruimte in Den Haag. De gemeente is altijd op zoek naar nieuwe plekken voor opvang voor bijvoorbeeld asielzoekers, vluchtelingen en daklozen. En naar woningen voor zorgdoelgroepen en statushouders.

Wanneer er plek beschikbaar komt, kijkt de gemeente of deze geschikt is voor opvang of als woning. Daarbij wil de gemeente weten hoe lang ze het gebouw kan gebruiken. Zij kijkt dan voor wie ze de plek wil gebruiken en wie het eerst hulp nodig heeft.

Den Haag kent verschillende soorten vluchtelingenopvang:

 • Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen: dit zijn ongeveer 1300 mensen verdeeld over 13 locaties.
 • Particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen: dit zijn ongeveer 1900 mensen.
 • Noodopvang asielzoekers door Begin externe link: Stad en Kerk(Externe link), einde externe link. (Stek): dit zijn ongeveer 30 mensen verdeeld over 3 kerken.

Deze cijfers zijn van februari 2023. Hoeveel vluchtelingen er precies opvang krijgen, hangt af wat er nodig is. Maar ook van hoeveel plek er is en wat er van de gemeente gevraagd wordt.

Dat hangt af van de situatie. Vluchtelingen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

Den Haag vangt ook mensen op met een verblijfsvergunning. Zij moeten wachten tot ze een woning krijgen. Er zijn ook mensen die uit Nederland moeten vertrekken. Hoelang de verschillende groepen in Nederland blijven, is daardoor verschillend.

Statushouders krijgen eerst een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Deze vergunning wordt na 5 jaar meestal omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Behalve als er belangrijke redenen zijn om de verblijfsvergunning in te trekken. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het thuisland sterk is verbeterd.

  1. Hotels voldoen aan de minimale eisen voor opvang vanuit de EU. Dit betekent:

 • toegang tot drinkwater en goede gezondheidszorg.
 • minimaal 4 vierkante meter per persoon. Dit is een ruimte met:
  • 4 muren
  • een plafond
  • een deur die dicht kan
  • en een goede badkamer en toilet.
 • voor kinderen wordt een veilige speelruimte gemaakt.
  • 2. Een sporthal voldoet niet aan de minimale eisen voor opvang vanuit de EU. Daarnaast wil de gemeente het liefst geen grote groepen in een grotere hal opvangen.

   3 . Het is veel duurder om voor een korte tijd een goede opvanglocatie te maken in een ander gebouw. Denk aan het maken van een badkamer, keuken en verwarming.

   4. Het kost te veel tijd om een plek geschikt te maken. Voor crisisnoodopvang zijn meteen bedden nodig.

     Ik wil vluchtelingen helpen

     Kijk voor vrijwilligerswerk en wat u kunt doen op de website van Begin externe link: Den Haag Doet(Externe link), einde externe link..

     Zie ook

     Contact

     Hoe kunnen we helpen?

     Chat

     Telefoon

     14070