Proef aanpak onterechte inschrijvingen

Elke maand publiceert de gemeente een lijst van burgers die zij uitschrijft van hun oude adres. Deze uitschrijving gebeurt na een adresonderzoek van de nieuwe bewoner. Komt u op de lijst voor? Dan moet u in actie komen.

Mensen die zijn verhuisd maar hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven aan de gemeente, staan in de Basisregistratie Personen (BRP) nog ingeschreven op hun oude adres. Dat kan voor grote problemen zorgen voor de nieuwe bewoners van dat adres. Instanties zoals de Belastingdienst werken met 1 formeel ingeschreven bewoner of gezin per adres.

Daarom doen de grote gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht sinds 2017 een proef waarbij de oude bewoner meteen van het adres verwijderd wordt. In deze proef worden burgers uitgeschreven van hun oude adres. De gemeente verwijdert burgers meteen als zij zeker weet dat deze niet meer op het oude adres wonen, maar nog wel zijn ingeschreven.

1e fase

 • Voor de oude bewoner wordt een adresonderzoek gestart en de gemeente stuurt hem een brief met het voornemen tot uitschrijving. Daarnaast wordt er maandelijks een lijst van voornemens tot uitschrijving op deze website gepubliceerd.
 • De oude bewoner heeft nu 2 weken de tijd om een adreswijziging door te geven.
 • Als de gemeente geen adreswijziging krijgt, wordt de oude bewoner na 2 weken met terugwerkende kracht in de BRP tijdelijk ingeschreven op een administratief adres. Dit heeft gevolgen voor voorzieningen die hij van de overheid ontvangt. Bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, uitkering, kinderbijslag, zorgverzekering en de opbouw van AOW.

2e fase

 • In de 2e fase van het adresonderzoek wordt gezocht naar een nieuw adres van de oude bewoner.
 • Wordt er geen nieuw adres van de oude bewoner gevonden? Of geeft de oude bewoner geen adreswijziging door? Dan wordt de oude bewoner uiteindelijk uitgeschreven. De gemeente zet maandelijks een lijst van besluiten tot uitschrijving op deze website.
 • Bent u het als oude bewoner niet eens met het besluit tot uitschrijving? Dan kunt u bezwaar indienen.

De vermelde personen hebben niet voldaan aan hun verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente Den Haag.

Kortom: onderstaande personen hebben zich niet uitgeschreven van het adres en de gemeente heeft geen andere mogelijkheid deze personen te benaderen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om deze beschikking te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

Besluitenlijst uitschrijvingen januari 2023/februari 2023

(PDF, 0 B)

Besluitenlijst uitschrijvingen december 2022/januari 2023

(PDF, 0 B)

Brief besluit ambtshalve uitschrijving BRP

(PDF, 0 B)

Brief voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

(PDF, 0 B)

Bent u het niet eens met het besluit? Alleen als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • naam en adres
 • de datum en uw handtekening
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • een kopie van het besluit
 • de argumenten voor bezwaar
 • als u namens iemand anders het bezwaar indient, stuur dan een volmacht mee

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om Begin externe link: voorlopige voorziening indienen(Externe link), einde externe link. bij de rechtbank Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070