Vergunning aanvragen voor vuurwerk verkopen

Om vuurwerk te verkopen heeft u een verkoopvergunning nodig.

Verkoop van vuurwerk voor consumenten mag alleen op 3 aangewezen dagen vlak voor oudejaarsavond. Het aantal verkooppunten in de gemeente is beperkt tot maximaal 75. Om vuurwerk te verkopen heeft u een verkoopvergunning nodig. Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure vrij lang duurt.

Omwonenden kunnen bezwaar indienen tegen de verkoopvergunning. Ook de gemeente wint advies in bij Politie Haaglanden. In verband met deze procedure worden aanvragen die na 1 oktober binnenkomen niet meer in behandeling genomen.

U mag pas vuurwerk verkopen als u aan alle eisen heeft voldaan en dus ook toestemming heeft om vuurwerk op te slaan. Daarvoor moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om vuurwerk te mogen verkopen moet u aan de volgende eisen voldoen:

Wordt er een overtreding tijdens de verkoopperiode geconstateerd? Dan kan uw vergunning ingetrokken worden of verleent de gemeente u voor het volgende jaar geen vergunning. Worden er bij de controle voor het verlenen van de vergunning tekortkomingen geconstateerd, dan wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om deze op te heffen.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is nodig voor het opslaan van vuurwerk. Deze kunt u aanvragen via het Begin externe link: omgevingsloket(Externe link), einde externe link..

Als u uw aanvraag voor een verkoopvergunning heeft ingediend, krijgt u een rekening van de gemeente Den Haag. Het is niet meer mogelijk om deze rekening contant te betalen.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u de vergunning uiterlijk half december.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070