Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan doorloopt de gemeente een aantal stappen. Daarna besluit zij of u de vergunning wel of niet krijgt.

Bekijk hieronder de 5 stappen die de gemeente neemt als zij uw aanvraag voor een Begin link: omgevingsvergunning, einde link. heeft ontvangen.

Stap 1: Aanvraag bekendmaken

Heeft u zelf een aanvraag gedaan? Bekijk dan de status van uw aanvraag in MijnDenHaag:

De gemeente maakt de aanvraag bekend op Begin externe link: overuwbuurt.overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Buurtbewoners en ondernemers in de wijk kunnen de aanvraag daar bekijken. Ze kunnen de aanvraag ook inzien bij het Begin link: Den Haag Informatiecentrum, einde link. .

Stap 2: Controleren op volledigheid

De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet, dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Let op! Reageert u niet op tijd, dan behandelt de gemeente de aanvraag niet verder. U moet dan een nieuwe Begin link: aanvraag omgevingsvergunning, einde link. indienen.

Stap 3: Beoordelen of aanvraag aan de regels voldoet

De gemeente bekijkt of de aanvraag aan de regels voldoet. Voldoet uw aanvraag niet aan alle regels, dan krijgt u hiervan bericht. De gemeente overlegt met u of de aanvraag kan worden aangepast zodat deze wel voldoet aan de regels.

Stap 4: Ontwerpbesluit publiceren

De gemeente publiceert het ontwerpbesluit op Begin externe link: overuwbuurt.overheid.nl(Externe link), einde externe link.. De aanvrager kan een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Buurtbewoners en ondernemers in de wijk kunnen binnen 6 weken laten weten dat zij het niet eens zijn met het ontwerpbesluit. Zij kunnen dan een zienswijze indienen. Hoe zij dit kunnen doen staat bij het gemeentebericht. Is er een ontwerpbesluit opgesteld en bent u het er niet mee eens, dan kunt u Begin link: in beroep gaan, einde link. bij de Rechtbank.

Stap 5: Besluit bekendmaken

De gemeente beslist over de gevraagde vergunning. Dit besluit vindt u op de pagina Begin externe link: overuwbuurt.overheid.nl(Externe link), einde externe link.. U kunt het besluit ook bekijken bij het Begin link: Den Haag Informatiecentrum, einde link. .

Heeft u de vergunning aangevraagd en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u Begin link: bezwaar maken, einde link. of Begin link: in beroep gaan, einde link. tegen dit besluit.

Buurtbewoners en ondernemers in de wijk kunnen als zij het niet eens zijn met het besluit Begin link: bezwaar maken, einde link. bij burgemeester en wethouders.

Goed om te weten

Met de ‘e-mailservice bekendmakingen’ kunt u de berichten over uw buurt ook via e-mail ontvangen. Meld u aan voor de Begin externe link: e-mailservice(Externe link), einde externe link. (overheid.nl).

Video over toezicht tijdens de bouw

Wilt u weten wat u moet doen als de vergunning is verleend? Bekijk de video over toezicht tijdens de verbouwing.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070