Korting op bouwleges krijgen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Wanneer u dit duurzaam doet, kunt u in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning moet betalen.

Als u duurzaam bouwt, kunt u korting krijgen. Deze zogenoemde ‘Groene legeskorting’ kan oplopen tot maximaal € 200.000 per bouwproject of bouwplan. Tot dat maximum geldt: hoe duurzamer u bouwt of verbouwt, hoe meer korting u kunt krijgen op uw leges. Het kan zelfs zijn dat u helemaal geen leges hoeft te betalen.

De gemeenteraad heeft een regeling aangenomen die de korting op de leges mogelijk maakt tot 1 januari 2023.

U bouwt duurzaam wanneer:

 • de bouwwerken zuinig zijn met energie
 • de materialen milieuvriendelijk zijn
 • de materialen lang meegaan en opnieuw te gebruiken zijn
 • het gebouw makkelijk aanpasbaar of op een andere manier te gebruiken is

U kunt in aanmerking komen voor een Groene legeskorting wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het duurzaamheidsniveau moet ruim hoger liggen dan verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.
 • U houdt zich aan het bouwplan en de duurzaamheidsmaatregelen die u bij uw aanvraag heeft aangegeven. De gemeente controleert de uitvoering van uw plan. U dient hiervoor certificaten en facturen te kunnen laten zien.
 • U maakt in verschillende fasen van de bouw een afspraak met een stadsdeelinspecteur van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een vloer, dak of muur gaat isoleren.

In de Begin externe link: Regeling vermindering leges Den Haag 2020 (RIS303682)(Externe link), einde externe link. staat in artikel 3 tot en met 6 waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor legesvermindering.

 • U vraagt tegelijk met een omgevingsvergunning ook legesvermindering aan.
 • Na een volledige aanvraag krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag van de verwachte vermindering van de leges.
 • Als u een vergunning krijgt en gaat bouwen, controleert de gemeente het werk. Na eindcontrole en goedkeuring worden de leges afgerekend. U krijgt een rekening voor het resterende bedrag. Mogelijk hoeft u helemaal geen leges te betalen.

Voordat u een aanvraag indient moet u weten wat u duurzaam gaat bouwen en wat de bouwkosten zijn. Als u dat nog niet weet, kunnen de leges en de korting op de leges niet berekend worden. Verder zijn uw naam, adres en contactgegevens van belang en de locatie van het bouwplan in Den Haag.

Soort aanvraag

U kunt legeskorting aanvragen voor 2 situaties:

 • U neemt 1 of meer duurzame maatregelen voor een bestaand gebouw.
  Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn: isolatie van het dak of de buitengevel, aanbrengen van goed isolerende beglazing en plaatsing van systemen voor het gebruik van zonne-energie. Vul eerst het aanvraagformulier in en vraag daarna een omgevingsvergunning aan. Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voegt u het ingevulde formulier als bijlage toe.

Aanvraagformulier voor korting op leges

(PDF, 600,5 KB)
 • U bouwt een nieuw pand of u gaat een bestaand gebouw grondig verbouwen.
  Dan vraagt u legeskorting aan door uw plan in te voeren in het Begin externe link: GPR(Externe link), einde externe link.. Het GPR is een digitale beoordelingsmethode voor duurzaam bouwen. Bij het invoeren van uw plan kunt u makkelijk allerlei verschillende keuzes overwegen en krijgt u een duurzaamheidscijfer. Uw architect of aannemer kan het formulier voor u invullen. U heeft voor het invullen een GPR-licentie nodig. Als u een aanvraag indient met GPR voegt u 2 bijlagen toe:
  • het aanvraagformulier voor korting op leges
  • het GPR-rapport

GPR-licentie

Heeft u zelf geen GPR-licentie en wilt u gebruikmaken van de GPR-licentie van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar Begin link: bouwecologie@denhaag.nl, einde link. met daarin:

 • de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van degene die de GPR-berekening gaat invullen
 • de naam van het project en het type gebouw

U ontvangt binnen 2 werkdagen een uitnodiging om gebruik te maken van GPR. De GPR-berekening voegt u als bijlage toe bij uw aanvraag omgevingsvergunning.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070