Af en toe (incidenteel) standplaats of seizoensstandplaats op de openbare weg aanvragen

Bent u ondernemer en wilt u af en toe (incidenteel) een standplaats of een seizoensstandplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

  • Een af en toe (incidentele) standplaats geldt voor maximaal 3 aaneengesloten vastgestelde dagen, zonder regelmaat. Een vergunning hiervoor kunt u het hele jaar aanvragen.
  • Een seizoensstandplaats geldt alleen voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen. Het is een standplaats waar vergunninghouders op aangewezen vaste locaties handelen. Een vergunning hiervoor kunt elk jaar aanvragen van 1 augustus tot en met 31 oktober.

Vraag de juiste vergunning aan

  • Een recente (nieuwe) foto (of ontwerp) van de verkoopwagen
  • Situatieschets. Bijvoorbeeld een tekening op schaal met de ligging en afmetingen van de verkoopwagen. Op de schets staan obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen) aangegeven, als die er zijn.

  • Een vergunning is persoonlijk en kan niet door anderen gebruikt worden.
  • U moet een huurovereenkomst hebben met de eigenaar van de grond en huur betalen.
  • De gemeente kijkt of een af en toe (incidentele) aanvraag of seizoensvergunningaanvraag voldoet aan de Begin externe link: Verordening straathandel Den Haag 2017(Externe link), einde externe link.. Zij beoordeelt of de standplaats de kwaliteit van de openbare ruimte verandert.
  • Bij een af en toe (incidentele) standplaats is geen stroomaansluiting aanwezig.
  • Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u een foto / ontwerp en een situatieschets met de aanvraag meestuurt.
  • Als er meer dan 1 aanvraag voor dezelfde locatie is, wordt geloot wie de standplaats krijgt toegewezen. Doe alleen een aanvraag als u echt gebruik wilt maken van de standplaats.
Bij een vergunning voor 5 jaar is soms maatwerk nodig. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden of een herinrichting. Dan zoekt de gemeente naar een nieuwe plek voor de standplaats.

De aanvraag van een standplaatsvergunning kost € 32,90 in 2023. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.
Als u de vergunning krijgt, betaalt u ook huur voor het gebruik van de grond van de standplaats. Hiervoor wordt een grondhuurovereenkomst gemaakt.

De behandelingstermijn van uw aanvraag gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Ventvergunning niet nodig

Wilt u goederen huis-aan-huis/deur-aan-deur verkopen of zonder vaste plaats op straat (venten)? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070