Subsidie combinatiefunctionarissen sport Den Haag 2022

De gemeente wil Hagenaars aanmoedigen en helpen om (meer) te gaan sporten en bewegen. Daarom kunnen organisaties, die werkgever zijn van combinatiefunctionarissen sport, subsidie aanvragen bij de gemeente.

Een combinatiefunctionaris combineert sport met bijvoorbeeld onderwijs, zorg of welzijn. Is uw organisatie werkgever van combinatiefunctionarissen? Dan kon u van 5 juli tot en met 19 augustus 2022 subsidie aanvragen.

Met de toegekende aanvragen is de subsidie in alle categorieën op.

Wie krijgen er subsidie?

De gemeente heeft 11 aanvragen ontvangen. Hiervan passen 8 aanvragen binnen de voorwaarden. In het pdf-bestand hieronder vindt u de resultaten van de beoordelingen.

Rangordelijst aanvragen subsidie combinatiefunctionarissen Sport

(PDF, 0 B)

De gemeente geeft subsidie voor combinatiefunctionarissen die het hele jaar door activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten moeten bijdragen aan minimaal 1 van de in artikel 1:3 genoemde doelen, waarbij zij sport combineren met bijvoorbeeld onderwijs, zorg of welzijn.

Activiteit Beschrijving Minimale subsidie per aanvrager (1 januari 2023 tot en met 31 december 2023) Maximale subsidie per aanvrager (1 januari 2023 tot en met 31 december 2023)
Categorie A, doelgroep a Zie de subsidieregeling, artikel 1:3 en 1:4 € 260.000 € 700.000
Categorie A, doelgroep b Zie de subsidieregeling, artikel 1:3 en 1:4 € 260.000 € 260.000
Categorie B Zie de subsidieregeling, artikel 1:3 en 1:4 € 2.000.000 € 2.255.000
Categorie C Zie de subsidieregeling, artikel 1:3 en 1:4 € 600.000 € 770.000

Rechtspersonen (organisaties) kunnen de subsidie aanvragen.

Om subsidie te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden die staan in de subsidieregeling. U vraagt per categorie subsidie aan. Bekijk de voorwaarden per categorie in de Begin externe link: Subsidieregeling combinatiefunctionarissen sport Den Haag 2022 (RIS312550)(Externe link), einde externe link. en de Begin externe link: bijlage bij de regeling(Externe link), einde externe link..

  • Een compleet ingevuld aanvraagformulier. Let op: dit verplichte bestand moet u per categorie downloaden onder Opzet aanvraagformulier. Er wordt dus niet gevraagd om een apart projectplan.
  • Bewijs dat uw organisatie btw-plichtig is.
  • Een overzicht van verrekenbare en niet-verrekenbare btw.
  • Een overzicht waaruit blijkt dat uw organisatie beschikt over een relevant netwerk in de Haagse sportwereld.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

  • Een kopie of scan van de laatste statuten.
  • Een kopie of scan van het laatste jaarverslag.
  • Een kopie of scan van de laatste jaarrekening.
  • Een kopie of scan van de balans van het voorgaande jaar.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Als de aanvraagperiode voorbij is, neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. U krijgt dan een brief.

Heeft u een vraag over de subsidieregeling? Stuur dan voor 5 juli 2022 een e-mail naar Begin link: subsidie.sport.combiregeling@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070