Subsidie voor elektrische bevoorrading strandhoreca aanvragen

Wilt u strandhoreca bevoorraden met elektrisch vervoer? Vraag dan subsidie aan. Elektrische voertuigen stoten minder stikstof en CO2 uit. Dat zorgt voor schone lucht en beschermt de natuur. U kunt de subsidie aanvragen van 14 juli tot en met 12 september 2022.

De subsidie is voor bedrijven die elektrisch vervoer gebruiken om voorraden te leveren aan cafés, restaurants en kraampjes aan het strand (strandhoreca). Maar ook voor bedrijven die afval ophalen. U krijgt maximaal € 50.000 subsidie. Er is in totaal € 100.000 beschikbaar.

U kunt de subsidie gebruiken om:

  • een hub in te richten
  • een hub te huren
  • hubdienstverlening in te huren
  • elektrische voertuigen in te zetten
  • planning en organisatie (logistiek) te regelen
  • een plek met een goed oplaadpunt aan te leggen
  • de netaansluiting te verzwaren (als dat nodig is)

U krijgt punten voor het aantal strandlocaties dat u elektrisch bevoorraadt. Voor locaties aan het Zuiderstrand krijgt u meer punten dan voor locaties aan het Zwarte Pad. Voor het bevoorraden van strandhoreca aan de boulevard krijgt u de minste punten. U krijgt ook punten voor het aantal jaren dat u elektrisch vervoer gaat inzetten.

De aanvrager met de hoogste score krijgt als 1e subsidie. Daarna krijgt de partij met de 2e score subsidie. Dit gaat zo door tot het subsidiebedrag op is.

Bij uw aanvraag moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • een bewijs dat u btw moet betalen
  • een overzicht van btw die u wel en niet kunt verrekenen

U kunt tot en met 12 september 2022 subsidie aanvragen. Daarna beslist de gemeente binnen 12 weken wie subsidie krijgt. Zij kan de beslistermijn met maximaal 4 weken verlengen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070