Subsidie Toegankelijke stad voor iedereen aanvragen

Wilt u zorgen dat mensen met een beperking (handicap) beter kunnen meedoen in de stad? Of zorgen dat gebouwen, websites of apps beter te gebruiken zijn door hen? Vraag dan subsidie aan.

Ondernemers en maatschappelijke organisaties.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Veranderingen aan gebouwen of de ruimte buiten in Den Haag. Zodat mensen met een handicap er beter gebruik van kunnen maken (fysieke toegankelijkheid).
 • Aanpassingen aan websites en apps om te voldoen aan de richtlijnen toegankelijkheid (Begin externe link: WCAG richtlijnen(Externe link), einde externe link.), zodat mensen met een handicap er beter gebruik van kunnen maken (digitale toegankelijkheid).
 • Activiteiten voor de bewustwording van de eigen invloed en inbreng op toegankelijkheid. Zodat mensen met een handicap zich welkom voelen, kunnen meedoen en erbij horen (sociale toegankelijkheid).

Gaat het om een kort project? En helpt het project de fysieke, digitale of sociale toegankelijkheid te verbeteren? Vraag dan projectsubsidie aan.

Gaat het om continue activiteiten (activiteiten over een langere periode)? En is het belangrijkste doel om iedereen te laten meedoen aan het leven in de stad? Vraag dan jaarsubsidie aan.

Let op! De activiteiten moeten in het kalenderjaar zijn afgerond.

Betrokkenheid ervaringsdeskundigen

Voor de projectsubsidie en de jaarsubsidie moet u aantonen hoe en in welke mate ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitwerking van het plan.

Projectsubsidie

 • Digitaal aanvraagformulier dat helemaal is ingevuld

 • Een tijdsplanning

 • Bij aanpassing aan een gebouw of de buitenruimte:

  • verklaring dat de eigenaar van het gebouw akkoord is met aanpassingen aan het gebouw. Dit hoeft alleen als u niet zelf de eigenaar bent.

  • Offerte als u de werkzaamheden niet zelf uitvoert. Deze offerte mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

 • Een bewijs waaruit blijkt of u een btw-belaste ondernemer bent.

 • Een overzicht van verrekenbare en niet-verrekenbare btw.

 • Begroting (berekening) en dekkingsplan. Download hieronder een toelichting op hoe de begroting eruit moet zien.

Begrotingsformat projectsubsidie

(PDF, 0 B)

Jaarsubsidie

 • Digitaal aanvraagformulier dat helemaal is ingevuld

 • Een activiteitenplan. Download hieronder de toelichting op hoe het activiteitenplan eruit moet zien.

Instructies activiteitenplan jaarsubsidies

(PDF, 0 B)
 • Een verklaring waaruit blijkt in hoeverre de aanvrager als BTW-belaste ondernemer is aan te merken
 • Een specificatie van verrekenbare – en niet verrekenbare BTW.
 • Begroting (berekening) en dekkingsplan. Download hieronder een toelichting op hoe de begroting eruit moet zien.

Begrotingsformat jaarsubsidie

(PDF, 0 B)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, moet u de volgende stukken ook meesturen:

 • Kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Kopie of scan van de laatste statuten.
 • Kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onleesbaar maken).

Kies hieronder het juiste aanvraagformulier. Vul het in en stuur dit naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. . Stuur hierbij ook de andere documenten mee die nodig zijn bij uw aanvraag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

Projectsubsidie

U kunt maximaal € 25.000 projectsubsidie aanvragen. Aanvragen kan vanaf 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar én uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten.

Download hieronder het aanvraagformulier voor de projectsubsidie Toegankelijke stad voor iedereen 2022.

Aanvraagformulier Projectsubsidie Toegankelijke stad voor iedereen 2022

(PDF, 0 B)

Jaarsubsidie

Een aanvrager kan per kalenderjaar minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000 aanvragen. Een aanvraag gaat maar over 1 kalenderjaar. Aanvragen kan tussen 1 juli en 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar.

Download hieronder het aanvraagformulier voor de jaarsubsidie Toegankelijke stad voor iedereen 2022.

Aanvraagformulier Jaarsubsidie Toegankelijke stad voor iedereen 2022

(PDF, 0 B)

 • Projectsubsidie: binnen 12 weken na ontvangst van de complete aanvraag ontvangt u een besluit per post of via e-mail .
 • Jaarsubsidie: binnen 12 weken nadat de aanvraagtermijn is gesloten en de aanvraag compleet is ontvangen ontvangt u een besluit per post of via de e-mail.
Belangrijke informatie: Voor de projectsubsidie en voor de jaarsubsidie moet uw aanvraag compleet zijn. Bij aanvulling geldt de datum van ontvangst van de volledige stukken.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070