Subsidie streetsport stadsdelen Den Haag 2022 aanvragen

Wil uw organisatie kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 27 jaar meer laten sporten op pleintjes en speelvelden (streetsport)? Door gebruik te maken van buurtsportcoaches die een aantrekkelijk en uitgebreid sportprogramma organiseren? Vraag dan de subsidie streetsport stadsdelen aan.

Er is maximaal € 370.000 subsidie beschikbaar voor buurtsportcoaches. U kunt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2022 subsidie aanvragen.

De gemeente subsidieert buurtsportcoaches die sportactiviteiten organiseren voor kinderen en jongvolwassenen. De activiteiten vinden plaats op 19 pleintjes en speelvelden in 7 Haagse stadsdelen.

Rechtspersonen (organisaties) kunnen de subsidie aanvragen.

De sportactiviteiten moeten aansluiten op het doel in artikel 1.4 van de subsidieregeling. Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling (RIS 313201)(Externe link), einde externe link..

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een ingevuld begrotingsformat

Aanvraagformulier subsidieregeling streetsport stadsdelen

(PDF, 0 B)

Begrotingsformat subsidieregeling streetsport stadsdelen

(PDF, 0 B)

Verder stuurt u mee:

 • een plan van aanpak. Daarin beschrijft u:
  • het doel van de activiteiten
  • welk sport- en bewegingsprogramma uw organisatie aanbiedt
  • hoe uw organisatie het sport- en bewegingsprogramma uitvoert
  • de planning voor het hele jaar
  • de mogelijke risico’s en beheersmaatregelen bij het uitvoeren van de activiteiten
  • hoe de organisatie eruitziet voor het uitvoeren van de activiteiten
 • een overzicht waaruit blijkt dat uw organisatie een geschikt netwerk heeft om de activiteiten uit te voeren. En hoe u met welzijnsorganisaties samenwerkt.
 • een bewijs dat uw organisatie btw moet betalen
 • een overzicht van de verrekenbare en niet-verrekenbare btw
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de begroting, samen met de rest van de bijlagen die Begin link: nodig zijn voor uw aanvraag, einde link. op. Stuur deze per e-mail naar Begin link: subsidiestreetsport@denhaag.nl, einde link. .

  Als de aanvraagperiode voorbij is, neemt de gemeente binnen 12 weken een beslissing over uw aanvraag. U krijgt dan een brief.

  Er zijn regels voor het toekennen van subsidies en de verantwoording hiervan.

  Heeft u een vraag over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidiestreetsport@denhaag.nl, einde link. .

  Vraag en antwoord Streetsport

  (PDF, 0 B)

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070