Subsidie stimulering sportparticipatie aanvragen

Door de coronamaatregelen hebben veel Hagenaars minder bewogen en gesport. De gemeente geeft daarom sportverenigingen de mogelijkheid eenmalig een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is om tussen juli en december 2020 activiteiten te organiseren die Hagenaars aanzetten weer te gaan sporten.

Een vereniging kan 1 keer deze subsidie aanvragen. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal leden van de sportvereniging op 1 juli 2020:

 • tot 100 leden: € 250
 • 100 tot 250 leden: € 500
 • 250 tot 500 leden: € 750
 • vanaf 500 leden: € 1.000

Sportverenigingen die sport organiseren in clubverband.

Sportverenigingen die de subsidie aanvragen:

 • zijn statutair gevestigd in Den Haag
 • staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • hebben geen winstoogmerk
 • hebben volledige rechtsbevoegdheid
 • zijn voor 1 juli 2020 opgericht
 • organiseren activiteiten in de periode juli tot en met december 2020 die Hagenaars motiveren te sporten

 • korte beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de doelen en verwachte resultaten van deze activiteiten
 • bewijs van het aantal leden van de sportvereniging op 1 juli 2020 of een door het bestuur ondertekende verklaring dat het opgegeven aantal leden op het aanvraagformulier het aantal leden van de sportvereniging is op 1-7-2020

Als u voor de 1e keer een subsidie bij de gemeente aanvraagt voor uw sportvereniging heeft u verder nodig:

 • inschrijving Kamer van Koophandel
 • actuele statuten
 • recent bankafschrift (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt)

Binnen 4 weken hoort u of uw vereniging de subsidie krijgt.

Bij vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen via Begin link: sportsupport@denhaag.nl, einde link. of uw Begin link: sportconsulent, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070