Subsidie sekswerk Den Haag aanvragen

Sekswerkers moeten veilig en gezond kunnen werken. De gemeente zet zich in om de positie van sekswerkers te verbeteren. Het Haags prostitutiebeleid is bedoeld voor vrouwelijke sekswerkers en voor mannen en transgenders die sekswerk doen. Biedt u activiteiten aan die aansluiten bij de doelstelling van het prostitutiebeleid? Dan kunt u subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor sekswerkers
  • sekswerk bespreekbaar maken
  • sekswerkers helpen voor zichzelf op te komen
  • sekswerkers adviseren en informeren over hun rechten en plichten

Alleen verenigingen, stichtingen en bedrijven met een maatschappelijk doel kunnen subsidie aanvragen.

Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit in 2023? Dat kan tussen 1 en 14 oktober 2022.

Om een subsidie aan te vragen stuurt u een mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . In de subsidieregeling staat welke gegevens u daarin meestuurt.

Uiterlijk 31 december 2022 krijgt u per post of via e-mail bericht of u subsidie krijgt.

Bekijk de volledige subsidieregeling vanaf 14 september 2022 op Overheid.nl. Daar vindt u ook de algemene regels over subsidies in de Begin externe link: Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070