Subsidie samen sociaal en vitaal 2022 aanvragen

Als uw organisatie voor 2022 subsidie heeft ontvangen uit de subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal moet u voor 30 april 2023 verantwoording afleggen.

Bij deze verantwoording hoort ook een bestuursverklaring. Het format Model Bestuursverklaring subsidieverantwoording Den Haag kunt u hier downloaden:

Model Bestuursverklaring subsidieverantwoording

(PDF, 0 B)

Bekijk hieronder een overzicht van alle organisaties subsidies hebben gekregen.

Organisaties die subsidie hebben verkregen

(PDF, 0 B)

De subsidieregeling is gepubliceerd in het Begin externe link: Gemeenteblad(Externe link), einde externe link. en vervalt op 31 december 2025.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in 2023. U kunt subsidie aanvragen in 4 categorieën:

 • Categorie A: subsidie tot € 45.000 per aanvrager voor het kalenderjaar 2023. In deze categorie is het subsidieplafond bereikt. U kunt hiervoor geen subsidie meer aanvragen.
 • Categorie B: subsidie vanaf € 45.000 tot maximaal € 600.000 per aanvrager per kalenderjaar (2023). U kunt een aanvraag indienen tussen 1 juli 2022 en 15 juli 2022.
 • Categorie C: projectsubsidie van maximaal € 15.000 per aanvraag met een maximum van 3 projecten per aanvrager voor het kalenderjaar 2023. U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 juli 2022 tot maximaal 12 weken voor de datum van de uitvoering van de activiteit.
 • Haags Ontmoeten: subsidie speciaal voor ouderen en hun mantelzorgers. Lees meer informatie op de website Begin externe link: Haagsontmoeten.nl(Externe link), einde externe link..

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

Voor alle 4 categorieën subsidies geldt:

 • U gebruikt de subsidie voor 1 of meer van de volgende doelgroepen:
  • ouderen (senioren)
  • inwoners die zich eenzaam voelen
  • mensen die lange tijd voor iemand anders zorgen (mantelzorgers)
  • kwetsbare inwoners die hulp krijgen van vrijwilligers of maatjes
  • inwoners met een beperking
 • De activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • De activiteit zorgt ervoor dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen.
  • De activiteit helpt deelnemers zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, zich kunnen redden en kunnen meedoen.
  • Er wordt bij het opzetten of uitvoeren van de activiteit samengewerkt met belangrijke partijen.
  • Er is een plan om deelnemers uit de doelgroep te bereiken en mee te laten doen aan activiteiten.

  Alle voorwaarden

  Kijk voor alle voorwaarden in de Begin externe link: Subsidieregeling Samen sociaal en Vitaal Den Haag 2022 (RIS312352)(Externe link), einde externe link..

  Bij een aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

  • Een ingevuld aanvraagformulier Subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2022
  • Een ingevuld projectplan Subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2022 (alleen voor categorie B)
  • Een ingevuld begrotingsformulier (overzicht van de kosten) voor alle categorieën.

  Download instructies projectplan categorie B

  (PDF, 0 B)

  Download begrotingsformulier

  (PDF, 0 B)

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook mee:

  • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie of scan van de laatste statuten
  • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

  Onder het kopje Begin link: Hoe werkt het?, einde link. leest u in welke categorie u subsidie kunt aanvragen.

  Subsidie categorie A of C aanvragen

  Het subsidieplafond in categorie A is bereikt. U kunt in deze categorie geen subsidie meer aanvragen.

  Aanvraagformulier subsidie categorie A of C

  (PDF, 0 B)

  Subsidie categorie B aanvragen

  Aanvraagformulier subsidie categorie B

  (PDF, 0 B)

  Subsidie Haags Ontmoeten aanvragen

  Huidige Haags Ontmoeten-partners hebben een bericht ontvangen met informatie over het aanvragen van subsidie. Heeft u dit bericht niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: Haags ontmoeten, einde link. .

  Stuur het aanvraagformulier en de Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. .

  • Na indiening van uw aanvraag ontvangt u een automatisch bericht van ontvangst. U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen over de volledigheid of de juistheid van de gegevens die u heeft aangeleverd.
  • Subsidie categorie A: u ontvangt binnen 12 weken nadat uw volledige aanvraag om subsidie is ingediend een besluit van de gemeente.
  • Subsidie categorie B: u ontvangt op zijn laatst 30 september 2022 een besluit van de gemeente.
  • Subsidie categorie C: u ontvangt binnen 12 weken nadat uw volledige aanvraag om subsidie is ingediend een besluit van de gemeente.

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?

  PEP Den Haag kan u helpen bij het aanvragen van subsidies. Lees meer informatie op de website van Begin externe link: PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

  Spreekuren

  Er zijn de afgelopen periode verschillende inloopspreekuren geweest. Informatie die hieruit voorkomt, is verwerkt op deze pagina. Zie hiervoor ook de Vragen en antwoorden.

  Vragen en antwoorden SSV

  (PDF, 0 B)

  Heeft u vragen over het proces rondom uw aanvraag?

  Stuur een e-mail naar Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. .

  Blijf op de hoogte

  Wilt u op de hoogte blijven van de subsidie samen sociaal en vitaal 2022? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. . U krijgt dan regelmatig een update.

  Factsheet

  Achtergrondinformatie vindt u in de factsheet Samen verder.

  Factsheet Samen Verder

  (PDF, 0 B)

  Via de video krijgt u een korte uitleg over de subsidieregeling.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070