Subsidie preventie en participatie jeugd aanvragen

Organiseert u activiteiten voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar en hun ouders of opvoeders? Activiteiten waarbij alle Haagse jongeren kansen krijgen om mee te doen? Zodat ze opgroeien tot volwassenen die zich goed kunnen redden? Vraag dan subsidie aan.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten in de volgende categorieën:

 • Categorie A: maximaal € 150.000 per aanvraag. Dit zijn activiteiten die jongeren helpen hun talenten buiten school te ontwikkelen. En om mee te doen aan de maatschappij.
 • Categorie B: maximaal € 250.000 per aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij vrijwilligers jongeren en hun ouders of opvoeders helpen bij opgroeien en de opvoeding. Dit voorkomt dat problemen erger worden.
 • Categorie C: maximaal € 500.000 per aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij jongeren training krijgen om beter voor zichzelf op te komen. Het gaat hierbij om jongeren met een lichte verstandelijke beperking, beginnende gedragsproblemen of psychische klachten.
 • Categorie D: maximaal € 1.000.000 per aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij jongeren en hun ouders of opvoeders informatie en advies krijgen. Om problemen te voorkomen bij het opvoeden en het opgroeien.
 • Categorie E: maximaal € 3.500.000 per aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij jongeren en hun ouders of opvoeders professionele begeleiding krijgen. Om opvoed- en opgroeiproblemen te voorkomen en jongeren te helpen bij het volwassen worden.
 • Categorie F: maximaal € 50.000 per aanvraag. Dit zijn nieuwe activiteiten die het Haagse jeugdbeleid helpen vernieuwen.

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

De activiteiten die u organiseert zijn voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar en hun ouders of opvoeders.

 • Voor activiteiten die plaatsvinden in 2023 in de categorieën A tot en met E kunt u van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 subsidie aanvragen.
 • Voor activiteiten die in 2023 plaatsvinden in categorie F kunt u vanaf 1 september 2022 subsidie aanvragen.

Bekijk de voorwaarden voor iedere activiteit in de Begin externe link: Subsidieregeling preventie en participatie jeugd 2022(Externe link), einde externe link. (RIS312621).

Bij het aanvragen van subsidie in de categorieën A tot en met E heeft u nodig:

 • een activiteitenplan, hierin staan:
  • de naam van het project
  • datum en plaats van de activiteit
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
  • de doelen en de gewenste resultaten van de activiteiten
  • een beschrijving hoe u voldoet aan alle voorwaarden en regels uit de subsidieregeling (eventuele aanvulling op de informatie uit het aanvraagformulier)
 • een uitvoerings- en communicatieplan, hierin staan:
  • een algemene communicatiestrategie
  • een beschrijving van uw netwerk in de stad en samenwerking met belangrijke organisaties
  • een beschrijving hoe u de doelgroep bereikt
 • opleidings- en begeleidingsplan voor vrijwilligers en medewerkers, met daarin:
  • een beschrijving hoe (vrijwillige) medewerkers worden opgeleid en begeleid bij het uitvoeren van de activiteit
  • een ingevuld formulier begroting en dekkingsplan

  Bij het aanvragen van subsidie in categorie F heeft u nodig:

  • plan van aanpak: dat laat zien wat de innovatieve (vernieuwende) aanpak inhoudt en hoe u deze aanpak uitvoert
  • een ingevuld formulier begroting en dekkingsplan

  Download formulier begroting en dekkingsplan

  (PDF, 0 B)

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook mee:

  • een kopie of scan van uw laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
  • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie of scan van de laatste statuten

  Bent u ondernemer?

  Stuur dan mee:

  • een verklaring waaruit blijkt of u wel of niet btw moet betalen

  Kies hieronder het juiste aanvraagformulier. Vul het in en stuur dit naar Begin link: jeugd@denhaag.nl, einde link. . Stuur hierbij ook de andere documenten mee die nodig zijn bij uw aanvraag.

  Aanvraagformulier categorie A

  (PDF, 0 B)

  Aanvraagformulier categorie B

  (PDF, 0 B)

  Aanvraagformulier categorie C

  (PDF, 0 B)

  Aanvraagformulier categorie D

  (PDF, 0 B)

  Aanvraagformulier categorie E

  (PDF, 0 B)

  Aanvraagformulier categorie F

  (PDF, 0 B)

  Na uw aanvraag

  Na het versturen van uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met daarin uw zaaknummer. Deze brief is het bewijs dat uw subsidieaanvraag in behandeling is genomen.

  Binnen 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn krijgt u een brief van de gemeente. Hierin staat of u de subsidie krijgt.

  Categorie Maximaal te behalen punten Minimaal aantal punten nodig om in aanmerking te komen
  A 30 10
  B 19 9
  C 21 8
  D 19 8
  E 21 11
  • Aanvragen in categorie F (die voldoen aan de eisen) worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Lees hierover meer informatie in de subsidieregeling.

  Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: jeugd@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070