Subsidie ouderensociëteiten aanvragen

Haagse ouderensociëteiten kunnen subsidie krijgen om activiteiten voor en door senioren te organiseren. Denk aan een zangkoor, een biljart- of bridgeclub of een nordic walking groep. U kunt maximaal € 250 per jaar per ouderensociëteit aanvragen.

Het gaat om activiteiten voor groepen ouderen die bij elkaar komen in bijvoorbeeld een:

 • Buurthuis van de toekomst
 • wijkcentrum
 • sportvereniging
 • verzorgingshuis
 • schoollokaal

 • De deelnemers wonen in Den Haag.
 • Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september van het lopende jaar binnen zijn.
 • Uw organisatie heeft per activiteit van de sociëteit minimaal 15 deelnemers van 55 jaar en ouder.
 • Uw sociëteit organiseert minimaal 26 bijeenkomsten per jaar (eens per 2 weken).
 • De activiteiten worden voor en door Haagse senioren georganiseerd en zijn gericht op ontmoeting en recreatie.
 • De gemeente behandelt de aanvragen in de volgorde waarin ze binnenkomen. Is het budget dat beschikbaar is helemaal gebruikt? Dan wijst de gemeente de volgende aanvragen af.
 • De gemeente controleert steeksproefsgewijs en kan hiervoor gegevens bij u opvragen. Heeft u niet aan de subsidievoorwaarden voldaan of de gegevens niet op tijd geleverd, dan moet u mogelijk de subsidie (gedeeltelijk) terugbetalen.

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: wet- en regelgeving subsidies, einde link. .

Gratis.

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 6 tot 8 weken.

Online aanvragen

Heeft u problemen bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat door te mailen naar Begin link: secretariaat.stadenbestuurocw@denhaag.nl, einde link. .

U kunt het secretariaat bereiken via telefoonnummer (070) 353 26 89, van maandag tot en met vrijdag tot 14.00 uur.

Per post aanvragen

Aanvraagformulier subsidie ouderensociëteiten

(PDF, 0 B)

Vul het formulier in en stuur het met de nodige bijlagen naar:

Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070