Subsidie ondersteunen sociaal ondernemen aanvragen (regeling gesloten)

Sociaal ondernemers willen met hun onderneming een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze helpen bijvoorbeeld mensen die moeilijk zelf een baan kunnen vinden aan werk. Wilt u ondernemers helpen om sociaal ondernemen in Den Haag groter en professioneler te maken? Vraag dan de subsidie ondersteunen sociaal ondernemen 2023 aan.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Aanvragen kon tot 21 januari 2023.

Er zijn 5 soorten activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen:

 1. vast contactpersoon zijn voor (toekomstige) sociaal ondernemers.
 2. sociaal ondernemers helpen bij geldzaken, een werkruimte vinden, bedrijfszaken en coaching.
 3. organiseren van evenementen en werksessies voor sociaal ondernemers of toekomstige sociaal ondernemers. Op deze evenementen en werksessies kunnen (toekomstige) sociaal ondernemers met elkaar in contact komen en kennis delen.
 4. namens sociaal ondernemers meedoen in lokale, regionale en landelijke overleggen voor Den Haag.
 5. sociaal ondernemers aanmoedigen om voor Den Haag als locatie te kiezen.

Het gaat om een bedrag van maximaal € 100.000 per jaar.

Alleen organisaties mogen de subsidie aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor alle soorten activiteiten
  De subsidieregeling is inmiddels gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dit kon tot 21 januari 2023.
 • een ingevuld begrotingsformat

Begrotingsformat subsidie ondersteuning sociaal ondernemen 2023

(PDF, 0 B)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • het jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar (indien beschikbaar)

Mail het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen vóór 21 januari 2023 naar Begin link: subsidies@denhaag.nl., einde link. Zet in de onderwerpregel: Subsidieregeling ondersteunen sociaal ondernemen 2023. Vergeet niet uw handtekening onder het formulier te zetten.

U krijgt voor 7 februari bericht over uw aanvraag. Uw aanvraag kan direct goedgekeurd zijn. Of de gemeente kan u vragen om uw aanvraag nog toe te lichten.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070