Subsidie Kunstenplan 2021-2024 aanvragen

Via de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024 (Kunstenplan) is er geld beschikbaar voor culturele organisaties voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

De regeling is er om het Haagse culturele aanbod divers, eigentijds en toegankelijk te houden. Bekijk wat nodig is voor uw aanvraag.

De subsidie is er voor Haagse culturele organisaties, die hun activiteiten in Den Haag ontplooien. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, urban culture, dans, letteren en film. Alleen rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen.

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor het Kunstenplan 2021-2024. De aanvraagprocedure is gesloten op maandag 2 december 17.00 uur

De toekenning van subsidies gebeurt in het najaar van 2020. Dit proces bestaat uit meerdere stappen:

  1. Een onafhankelijke adviescommissie brengt in het voorjaar van 2020 een advies over alle aanvragen uit aan het college.
  2. Op basis van dit advies stelt het college vóór 1 juli 2020 het concept-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 op.
  3. Bij de begrotingsbehandeling 2021, in het najaar van 2020, besluit de gemeenteraad over dit plan.
  4. Het college kent vervolgens de subsidies aan culturele instellingen toe.

Het is het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen. In deze visie vraagt de gemeente onder andere aan culturele organisaties om te werken aan:

  • een gezonde bedrijfsvoering
  • eerlijke beloning van medewerkers en kunstenaars
  • cultureel aanbod dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor alle Hagenaars

Heeft u vragen?

Stel uw vraag per e-mail via Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link. .

Zie ook:

Kunstenplan

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070