Subsidie jeugd, spel en natuur aanvragen

Organiseert u een spelactiviteit voor Haagse jongeren van 5 tot en met 18 jaar? In of over de natuur? En helpt de activiteit hun talenten te ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan.

U kunt maximaal € 5.000 subsidie aanvragen voor activiteiten:

 • waardoor Haagse jongeren zich sociaal en emotioneel beter voelen

 • waardoor jonge Hagenaars zich meer verbonden voelen met de natuur om hen heen

 • die voor groepen zijn en alleen voor Haagse jongeren van 5 tot en met 18 jaar

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u aan alle voorwaarden voldoen.

De activiteiten:

 • zijn voor Haagse jongeren van 5 tot en met 18 jaar

 • worden in groepen uitgevoerd

 • worden het hele jaar door georganiseerd

 • worden door vrijwilligers georganiseerd en begeleid

Bij het aanvragen van deze subsidie heeft u het volgende nodig:

 • uw gegevens
 • een activiteitenplan, hierin staan:

  • de projectnaam
  • datum en plaats van de spelactiviteit
  • een beschrijving van de spelactiviteiten die u in 2023 organiseert en hoe vaak die worden uitgevoerd
  • de doelen en de resultaten van de spelactiviteit die u wilt bereiken
  • doelgroep en het aantal deelnemers dat u verwacht
  • een beschrijving hoe u voldoet aan alle voorwaarden en regels uit de subsidieregeling
 • een begroting en dekkingsplan

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van 1 van uw laatste rekeningafschriften (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten

Bent u ondernemer?

Stuur dan ook mee:

 • een bewijs dat u btw moet betalen
 • een overzicht van de verrekenbare en niet-verrekenbare btw

Voor spelactiviteiten in 2023 kunt u tot en met 28 februari 2023 subsidie aanvragen.

Stuur het aanvraagformulier naar Begin link: nodig zijn bij uw aanvraag, einde link. .

Download hieronder het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Subsidieregeling jeugd, spel en natuur

(PDF, 0 B)

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

U krijgt binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend bericht van de gemeente.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: jeugd@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070