Subsidie Energie uit de Wijk Challenge 2021 aanvragen

Heeft u een plan om energie te besparen of groene stroom op te wekken in uw wijk, buurt of straat? Vraag dan als groep buurtbewoners subsidie aan om uw plan uit te voeren.

De subsidieregeling gaat in op 30 augustus 2021 en loopt af op 31 december 2022. U kunt tot 16 oktober 2021 subsidie aanvragen.

De gemeente wil groepen buurtbewoners uitdagen om met nieuwe plannen te komen om energie te besparen of groene stroom op te wekken in hun wijk, buurt of straat. Daarom is er de subsidieregeling Energie uit de Wijk Challenge 2021.

Hoogte subsidie

Hoeveel subsidie u kunt krijgen, hangt af van hoe groot uw plan is. De subsidie is maximaal € 100.000 per aanvrager. U kunt maximaal 1 keer subsidie aanvragen.

Om subsidie te krijgen, moet uw aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw initiatief sluit aan bij de doelen uit het Begin externe link: Stedelijk Energie Plan(Externe link), einde externe link..
 • De subsidie is voor werkzaamheden of activiteiten van groepen bewoners die bijdragen aan de energietransitie.
 • U stuurt met het aanvraagformulier een plan van aanpak en een begroting met dekkingsplan mee. Een begroting is een berekening van de kosten en de inkomsten. In een dekkingsplan geeft u aan hoe u aan de opgegeven inkomsten komt.
 • Uw plan is een samenwerking tussen meerdere buurt- of wijkbewoners in Den Haag.
 • Uw plan is technisch of op het gebied van aanpak vernieuwend voor de stad.
 • Uw plan gaat over grond en/of gebouwen (vastgoed) in Den Haag.
 • Uw initiatief moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als stichting, vereniging of Vereniging van Eigenaren. De uitvoering van uw plan start in januari, februari of maart 2022.
 • Het plan wordt binnen 12 maanden uitgevoerd.
 • Uw aanvraagformulier moet uiterlijk 15 oktober om 23:59 uur bij de gemeente binnen zijn.

Bij het aanvragen van de subsidie stuurt u de volgende informatie mee:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 2 jaar oud
 • Het laatste bankafschrift
 • Plan van aanpak
 • Begroting met dekkingsplan

Vraag de subsidie aan via het online formulier.

 • U krijgt binnen 4 werkdagen na het indienen van uw aanvraag een ontvangstbevestiging.
 • Uiterlijk 1 december 2021 ontvangt u een besluit of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070