Subsidie Emancipatie Den Haag 2021

Zorgt u met uw organisatie voor de emancipatie van vrouwen of queer-personen? Vraag dan subsidie aan met de subsidieregeling Emancipatie Den Haag 2021.

Er zijn 2 soorten subsidies:

 • Jaarsubsidie: subsidie die u per kalenderjaar kunt aanvragen voor het verzorgen van terugkerende activiteiten.
 • Projectsubsidie: subsidie met een beperkte looptijd die u kun aanvragen voor activiteiten met een tijdelijk karakter.

Rechtspersonen (organisaties) zonder winstoogmerk kunnen deze subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die zorgen dat:

 • Haagse vrouwen gelijke kansen hebben, voor zichzelf op kunnen komen en financieel onafhankelijk kunnen zijn.
 • Haagse queer-personen zich veilig kunnen voelen, gezien worden en sociaal geaccepteerd worden.

De activiteiten van uw organisatie duren maximaal 1 kalenderjaar.

Bij een aanvraag heeft de gemeente het volgende van u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier subsidieregeling Emancipatie Den Haag 2021
 • een projectplan met een overzicht en een beschrijving van de activiteiten, een beschrijving van de doelgroep en eventuele partners waarmee u samenwerkt
 • een begroting (overzicht van de kosten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u de kosten vergoedt) en een toelichting. In de begroting meldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen en/of regelingen heeft gedaan

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie van de oprichtingsstatuten
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van een recent rekeningafschrift (niet ouder dan 3 maanden). Hierop moet staan op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

U kunt een jaarsubsidie aanvragen tussen 1 augustus en 1 oktober van het jaar vóór het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Een projectsubsidie kunt u ieder moment van het jaar aanvragen (maar op zijn laatst 12 weken voordat de activiteit of het project plaatsvindt).

Wilt u een aanvraag indienen voor vrouwen- of queer-emancipatie? Vul dan het aanvraagformulier Subsidie Emancipatie Den Haag 2021 – vrouwen- of queer-emancipatie in.

Wilt u een aanvraag indienen voor het Roze Loper keurmerk, een training voor professionals in de zorg of dialoogbijeenkomsten Tour d’Amour? Vul dan het aanvraagformulier Subsidie Emancipatie Den Haag 2021 – Roze Loper in.

 • De subsidie bij aanvragen van meer dan € 10.000 is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dat betekent dat u ook andere mogelijkheden voor de financiering moet hebben.
 • De subsidie voor het vergroten van de veiligheid en het welzijn van queer-ouderen door het behalen van het Roze Loper keurmerk is maximaal € 3.000.
 • De subsidie voor het vergroten van kennis en begrip van zorgpersoneel en bewoners van een woonzorginstelling of thuiszorgmedewerkers over seksuele en genderdiversiteit van queer-ouderen is maximaal € 800.

De gemeente beslist uiterlijk op 31 december over een jaarsubsidie vóór het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. De gemeente beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend over een projectsubsidie .

 • De gemeente behandelt aanvragen tot het subsidiegeld op is.
 • De gemeente beoordeelt aanvragen voor projectsubsidies in volgorde van datum waarop ze binnenkomen.
 • De gemeente beoordeelt jaarsubsidies tussen 1 oktober en 31 december vóór het jaar waarin u de activiteiten organiseert.
 • De gemeente kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag naar het uitvoeringsprogramma vrouwenemancipatie 2020-2022 Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

Heeft u een vraag over het emancipatiebeleid van gemeente? Stuur dan een e-mail naar Begin link: emancipatie@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070