Subsidie elektrische auto delen (in coöperatie)

Wilt u met andere bewoners uit uw wijk een coöperatie (vereniging) oprichten om elektrische auto’s te delen? Dan kunt u voor een proefperiode van 6 maanden subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2023. Of totdat het totale bedrag van € 330.000 op is. In 2021 is er € 90.000 beschikbaar, in 2022 en 2023 € 120.000 per jaar. U krijgt maximaal € 18.000 subsidie.

Groepen bewoners in Haagse buurten die samen elektrische auto’s willen gaan delen.

 • U woont in Den Haag
 • U vertegenwoordigt een groep van minimaal 20 huishoudens die:

  • binnen een straal van 1 kilometer van elkaar wonen en
  • de gehele proefperiode (6 maanden) meedoen.
 • U regelt dat er in de proefperiode minimaal 4 elektrische deelauto’s beschikbaar zijn (eigendom of lease)
 • De deelauto’s zijn herkenbaar aan een sticker
 • Minimaal 8 privéauto’s zijn tijdens de proefperiode van de straat. Bijvoorbeeld door verkoop, sloop of door ze ergens anders te stallen. U levert hier een bewijs van aan.

 • een lijst van de huishoudens die meedoen. Dit moeten er minimaal 20 zijn. Op de lijst staan de namen, adressen en handtekeningen van de deelnemers
 • een kopie van het leasecontract van de elektrische deelauto’s. Of 1 of meerdere getekende verklaringen voor het gebruik van 1 of meer elektrische privéauto’s voor minimaal 6 maanden. In totaal moeten minimaal 4 elektrische deelauto’s beschikbaar zijn
 • een getekende verklaring van 8 deelnemers die een auto hebben, met het kenteken, merk en type van hun auto. Deze auto’s mogen tijdens de proefperiode niet op de openbare weg worden geparkeerd.

De subsidie vergoedt verschillende onderdelen die nodig zijn om samen auto’s te delen, voor een probeerperiode van 6 maanden en om daarna een coöperatie (vereniging) op te richten. Zoals professionele begeleiding en ondersteuning en de kosten van een notaris. Meer over de hoogte van de subsidie vindt u in de Begin externe link: Subsidieregeling autodeelcoöperaties Den Haag 2021 (RIS 308766)(Externe link), einde externe link. onder het kopje artikel 1:6 (Kosten die voor subsidie in aanmerking komen).

 • U vraagt namens een bewonersgroep subsidie aan.
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

De gemeente bevestigt uw aanvraag binnen 4 weken. Binnen 12 weken krijgt u bericht over uw subsidieaanvraag.

Ontvangt u subsidie, dan moet u dit achteraf verantwoorden. De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole door de gemeente.
Op verzoek van de gemeente levert u het volgende aan:

 • gegevens over de gemaakte ritten en het gebruik van de deelauto’s

 • verslagen van interviews met deelnemers over hun ervaringen tijdens de proefperiode

 • een bewoner die over de opgedane ervaringen spreekt bij verschillende bijeenkomsten over mobiliteit.

De deelnemers van een coöperatie zorgen samen voor de organisatie. Ze maken samen een verslag van de ritgegevens en leerpunten op basis van de ervaringen van de deelnemers.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070