Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2022 aanvragen

Gaat u uw gevel, dak of vloer op de begane grond in uw woning isoleren? Vraag dan subsidie aan.

Door het grote aantal aanvragen voor deze subsidie en het gebruik van een nieuw computersysteem, kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt.

U kunt tot 31 maart 2023 subsidie aanvragen. Voor deze subsidie is in totaal € 1.500.00,00 beschikbaar. Als het subsidiebedrag op is sluit de regeling. U kunt dan geen aanvragen meer indienen. Dit staat dan op deze pagina.

 • U kunt de subsidie aanvragen als het werk is uitgevoerd.
 • De subsidie is voor woningen die voor 1992 zijn gebouwd. De subsidie geldt niet voor het isoleren van aan- of opbouwen van na 1992. Woningen vanaf 1992 zijn meestal al goed geïsoleerd.
 • Het werk moet worden uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen op de pagina Begin link: Hoe isoleert u uw dak of vloer, einde link. . Denkt u dat het werk toch anders moet worden uitgevoerd? Neem dan eerst contact op met de gemeente. U kunt uw offerte met uitleg sturen naar e-mailadres Begin link: bouwecologie@denhaag.nl, einde link. . Daarna kijkt de gemeente of u recht heeft op subsidie.
 • U kunt per adres meerdere keren subsidie aanvragen voor verschillende werkzaamheden voor dak-, vloer- en/of gevelisolatie in uw woning.
 • Is uw woning een rijksmonument? Dan moet u voor werk aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werk aan de vloer.

Hoogte subsidie

Werkzaamheden Subsidie per vierkante meter (m2)
*Aanleggen van een dak- en/of vloerisolatie € 12,50 per m2
*Aanleggen kruipruimteisolatie € 10,00 per m2
*Aanbrengen van spouwisolatie € 5 per m2
*Aanleggen van binnen- of buitengevelisolatie € 20 per m2

*Tot maximaal 50% van de werkelijke kosten.

 • Een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat.

Als het werk door een aannemer is uitgevoerd

 • Een kopie van de eindrekening van de aannemer met een overzicht van

  • de gebruikte materialen
  • de arbeidsuren voor het aanbrengen van de isolatie. Deze moet zijn goedgekeurd (geaccordeerd) door de subsidieaanvrager. De rekening mag niet ouder zijn dan 4 maanden vanaf het moment dat u de aanvraag indient.
 • Een ondertekende verklaring (bewijs) van de aannemer dat de isolatie volgens de Begin link: instructiebladen, einde link. is aangebracht met daarop aangegeven het aantal m².

Download verklaring aannemer

(PDF, 0 B)

Als het werk in eigen beheer of door uzelf is uitgevoerd

 • Kopieën van nota’s (bonnen) van gekochte materialen en andere kosten die nodig zijn. De nota’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden vanaf het moment dat u de aanvraag indient.

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Naast de subsidie voor dak-, vloer en/of gevelisolatie kunt u ook de Begin link: subsidie groene daken, einde link. aanvragen. De combinatie van dakisolatie en daarop een groen dak zorgt voor een uitstekend geïsoleerde woning.

Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070