Subsidie culturele broedplaatsen aanvragen

Is uw culturele organisatie of kunstenaarsinitiatief een broedplaats, op zoek naar vernieuwing en experiment? En kunt u hulp gebruiken bij de ontwikkeling van uw organisatie of de verbetering van uw gebouw? Vraag dan subsidie culturele broedplaatsen aan.

Voor 2023 is € 100.000 subsidie beschikbaar. U kunt tot 1 oktober 2023 subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u bijvoorbeeld een expositie- of werkruimte geschikt maken. Denk hierbij aan een andere indeling van de ruimte door schotten te plaatsen.

De subsidie is er voor culturele broedplaatsen die:

 • in Den Haag zijn gevestigd
 • een rechtspersoon (organisatie) zijn
 • activiteiten in Den Haag uitvoeren

Het gaat bijvoorbeeld om organisaties in de beeldende kunst, muziek, theater, urban arts, dans, geschreven woord en film.

 • De subsidie is voor culturele broedplaatsen in Den Haag. Lees in Begin externe link: artikel 1.1 van de subsidieregeling(Externe link), einde externe link. of uw organisatie een culturele broedplaats is.
 • Uw organisatie voert de activiteiten uit in het kalenderjaar waarin u de subsidie ontvangt.
 • U kunt voor 4 soorten activiteiten subsidie krijgen:
  • inzet van een expert op het gebied van organisatie, geldzaken of recht (maximaal € 5.000 per aanvrager).
  • aanpassingen aan een gebouw van de gemeente (maximaal € 25.000 per aanvrager).
  • aanpassingen aan een gebouw dat niet van de gemeente is (maximaal € 7.500 per aanvrager).
  • tijdelijke subsidie op de huur bij een nieuwe locatie (maximaal € 7.500 per aanvrager).

   Hierboven staan de belangrijkste voorwaarden. Lees alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling culturele broedplaatsen (RIS312547)(Externe link), einde externe link..

   Vul het aanvraagformulier in en voeg de bijlagen toe. In het aanvraagformulier leest u welke bijlagen u moet meesturen. De gemeente behandelt alleen complete aanvragen.

   Aanvraagformulier Subsidie culturele broedplaatsen

   (PDF, 0 B)

   U kunt uw aanvraag met bijlagen op 2 manieren versturen:

   Als de gemeente uw aanvraag binnen heeft krijgt u een ontvangstbevestiging via de post. Uiterlijk 3 maanden daarna krijgt u van de gemeente bericht of u subsidie krijgt. Ook via de post.

   Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Lees deze regels in de Begin link: Subsidieregeling culturele broedplaatsen Den Haag 2022 (RIS312547), einde link. .

   Heeft u vragen over het aanvragen van deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. met als onderwerp: Subsidieregeling culturele broedplaatsen.

   Contact

   Hoe kunnen we helpen?

   Chat

   Telefoon

   14070