Subsidie beschermde kerkgebouwen aanvragen

Kerkgebouwen zijn belangrijk en bijzonder voor de stad. Het onderhoud van een kerkgebouw is duur, vooral bij grotere kerken. Voor het uitvoeren van onderhoud aan beschermde kerken is subsidie beschikbaar.

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar bent van een beschermd kerkgebouw. Dit is een kerkgebouw dat in het monumentenregister staat van de gemeente (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten).

U kunt alleen subsidie aanvragen voor noodzakelijk onderhoud aan het casco van het gebouw.

 • Voor rijksmonumenten is de subsidie maximaal € 5.000. En kunt u subsidie krijgen voor maximaal 20% van de kosten.
 • Voor gemeentelijke monumenten kunt u subsidie krijgen voor maximaal 50% van de kosten.

In 2022 is er in totaal € 300.000 aan subsidie beschikbaar. In 2023 bepaalt de gemeente een nieuw bedrag.

U moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober voor het jaar dat u met het onderhoud begint indienen. Voor subsidies boven de € 10.000 moet u binnen 1 jaar een verantwoording opsturen.

Lees hier meer over in de Begin externe link: Subsidieregeling beschermde kerkgebouwen Den Haag 2021 (RIS308658)(Externe link), einde externe link..

 • Het kerkgebouw staat ingeschreven in het monumentenregister.
 • De kosten zijn voor sober en doelmatig onderhoud (niet meer dan nodig) aan het casco.
 • De werkzaamheden starten nadat de gemeente een besluit heeft genomen over uw aanvraag.
 • De werkzaamheden starten nadat u alle nodige vergunningen heeft gekregen.

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • kosten voor een ander gebruik van de ruimte
 • kosten om de ruimte te verfraaien
 • kosten om de ruimte meer comfort te geven

Het aanvraagformulier met daarbij de volgende bijlagen:

 • recent meerjarenonderhoudsplan
 • werkomschrijving of gespecificeerde offerte(s)
 • begroting met dekkingsplan van de in het betreffende jaar geplande werkzaamheden
 • een specificatie van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
 • rapport Monumentenwacht van maximaal 2 jaar oud
 • een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de eigenaar/aanvrager staat.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan en bent u een rechtspersoon? Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van de laatste statuten
 • een kopie of scan van het laatste jaarverslag
 • een kopie of scan van de laatste jaarrekening
 • een kopie of scan van de balans van het voorgaande jaar

U kunt hieronder het aanvraagformulier downloaden:

Subsidie instandhouding beschermde kerkgebouwen Den Haag

(PDF, 0 B)

Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

U kunt het ook per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Uw aanvraag moet vóór 1 oktober bij de gemeente binnen zijn. Voor 1 december verdeelt de gemeente het beschikbare budget. Kort hierna krijgt u bericht.

Wilt u weten of u voor de geplande werkzaamheden subsidie kunt aanvragen? Of twijfelt u of de ingreep onder normaal onderhoud valt of een vergunning nodig heeft? Of heeft u andere inhoudelijke vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070