Subsidie activiteiten Binnenhof aanvragen

Het Binnenhof wordt gerenoveerd. Heeft u een idee voor een activiteit rond het Binnenhof, om de omgeving aantrekkelijk en levendig te houden? Dan kunt u subsidie aanvragen. Dit kan tot en met 30 januari 2023.

De activiteit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling zijn, een feest of een braderie. De activiteit vindt buiten plaats in de periode april 2023 tot en met december 2023.

U kunt subsidie krijgen voor maximaal 50% van de kosten. Het maximumbedrag is € 25.000 per aanvraag. De gemeente stelt in totaal € 150.000 subsidie beschikbaar voor bedrijven en organisaties.

Deze subsidie is voor rechtspersonen. Bijvoorbeeld een vereniging of een stichting.

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen moeten uiterlijk op 30 januari 2023 binnen zijn.
 • In de begroting staat welke inkomsten en uitgaven er zijn. En het moet duidelijk zijn dat subsidie nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren.
 • De datum en tijd van de activiteit moeten aansluiten bij andere activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld evenementen en markten.
 • De activiteit vindt plaats in de openbare ruimte op maximaal 350 meter van het Binnenhof waaronder het Buitenhof, Plaats, Plein, Lange Poten, lange Voorhout en Spuiplein.
 • De activiteit mag niet plaatsvinden in een betaalde (binnen)locatie.
 • De activiteit moet passen in het vergunningenbeleid van de gemeente. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om veiligheid en het voorkomen van overlast.

De gemeente beoordeelt de aanvraag ook op de volgende punten:

 • De activiteit trekt veel bezoekers en zorgt ervoor dat het Binnenhof levendig en drukbezocht blijft.
 • De activiteit houdt rekening met duurzaamheid (Begin externe link: nota Duurzaamheid (RIS301829)(Externe link), einde externe link..
 • De activiteit zorgt voor positieve media-aandacht.
 • De activiteit past bij het thema van de renovatie van het Binnenhof. Dat is ‘800 jaar Binnenhof, geschiedenis en toekomst’. Of het past bij andere thema’s van de stad (Vrede en Recht, Koninklijk, Stad aan Zee) of het thema van het Museumkwartier ‘Oude meesters en nieuwe helden’.

 • Een projectplan. Hierin staan:
  • de invulling en/of het programma van de activiteit
  • datum en tijden
  • de plaats van de activiteit
  • het verwachte aantal bezoekers in de directe omgeving van het Binnenhof
  • de verwachte (positieve) media-aandacht
  • Als u wilt, kunt u ook extra informatie geven en sfeerbeelden van de activiteit.
  • Een begroting met de inkomsten en uitgaven
  • Een kort marketing- en promotieplan
  • Een verklaring waaruit blijkt dat u ondernemer bent en btw moet betalen. Bijvoorbeeld een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Een specificatie van de verrekenbare en niet-verrekenbare btw
  • Een verklaring waaruit blijkt of u vennootschapsbelasting moet betalen.

  U vraagt de subsidie aan met een aanvraagformulier. U vraagt dit formulier op door een e-mail te sturen naar Begin link: publieksevenementen@denhaag.nl, einde link. . U vult het aanvraagformulier in en slaat dit op. U stuurt dit met de gevraagde bijlagen per e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . In het onderwerp zet u Aanvraag Subsidie activiteiten Binnenhof.

  U kunt tot en met 30 januari 2023 subsidie aanvragen. De gemeente neemt in maart 2023 een besluit. Het kan zijn dat het iets langer duurt. U krijgt per post of per e-mail antwoord op uw subsidieaanvraag.

  Het Centraal Evenementenbureau van de gemeente kan u helpen met praktische zaken. Voor vragen of meer informatie kunt een e-mail sturen naar Begin link: evenementenbureau@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070