Subsidie aanpak (tegengaan) van mensenhandel aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als u met uw organisatie mensenhandel in Den Haag voorkomt en slachtoffers beschermt.

Mensenhandel komt ook in Den Haag nog steeds voor. De gemeente heeft daarom het Begin externe link: Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023(Externe link), einde externe link. . Dit programma moet mensenhandel voorkomen en slachtoffers beschermen. Organisaties die hierbij helpen kunnen subsidie aanvragen. U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • hulp biedt aan slachtoffers van mensenhandel in een samenhangend aanbod
  • dagopvang, noodopvang of 24-uurhuisvesting biedt aan dak- en thuisloze slachtoffers van mensenhandel
  • activiteiten organiseert om arbeidsuitbuiting te voorkomen
  • maatjesprojecten biedt aan slachtoffers van mensenhandel

Verenigingen, stichtingen en bedrijven met een maatschappelijk doel.

Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit in 2023? Dat kan van 1 tot 7 september 2022.

Bekijk de complete Begin externe link: subsidieregeling aanpak (tegengaan) van mensenhandel Den Haag 2022-2023(Externe link), einde externe link..

Stuur het aanvraagformulier samen met het begrotingsformat en de bijlagen naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

U kon tot en met 7 september 2022 subsidie aanvragen.

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u per post of via e-mail bericht of u subsidie krijgt.

Kijk voor algemeen geldende regels voor subsidies in Den Haag naar de Begin externe link: Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070