Omruilregeling voor dieselauto’s, brommers en snorfietsen

U kunt een vergoeding (tegoed) krijgen voor het omruilen van uw dieselauto, brommer of snorfiets op benzine. Deze omruilregeling draagt bij aan schonere lucht. U kunt omruiltegoed aanvragen tot en met 31 maart 2023.

Voor het omruilen van verschillende voertuigen zijn de tegoeden als volgt:

 • Brom- of snorfiets/brom- of snorscooter: € 400 (houders Ooievaarspas: € 750)
 • Diesel personenauto: € 1.000 (houders Ooievaarspas: € 1.200)
 • Diesel bestelauto: € 1.500 (voor ondernemers)

Het totale budget is € 575.000. De subsidieregeling wordt verlengd tot en met 31 maart 2023, of tot het budget op is.

 • U laat uw dieselauto, brommer of snorfiets slopen bij een door de RDW erkend demontagebedrijf. Bekijk de Begin externe link: lijst met goedgekeurde demontagebedrijven in Den Haag en omgeving(Externe link), einde externe link.. U mag ook een bedrijf buiten de regio kiezen, zo lang het maar een door de RDW erkend demontagebedrijf is.
 • Het demontagebedrijf geeft meestal geld als u een auto voor sloop aanbiedt. Voor brommers en snorfietsen betaalt u meestal een klein bedrag aan het bedrijf.
 • Het demontagebedrijf geeft voor uw voertuig een demontageverklaring af. Ook voor brommers en snorfietsen. Met deze verklaring kunt u het tegoed aanvragen bij de gemeente.
Zorg dat u de goede verklaring krijgt van het demontagebedrijf. Een vrijwaringsbewijs is geen demontageverklaring. Het demontagebedrijf heeft meestal zelf demontageverklaringen.

Met een geldige Haagse Ooievaarspas krijgt u eenmalig een tegoed van € 750 voor een gesloopte brommer of snorfiets en € 1.200 voor een gesloopte dieselauto. Bij de subsidieaanvraag controleert de gemeente of uw pas geldig is. Is de pas niet geldig, dan is de hoogte van het tegoed dat u ontvangt € 400 voor een brommer of snorfiets of € 1.000 voor een dieselauto.

Heeft u nog geen Ooievaarspas maar wilt u wel uw voertuig laten slopen en de vergoeding van € 750 of € 1.200 krijgen? Vraag dan eerst een Ooievaarspas aan. Het aanvragen van een Ooievaarspas duurt ongeveer 8 weken. Begin link: Kijk of u in aanmerking komt voor een Ooievaarspas, einde link. .

Alleen Ooievaarspashouders die in Den Haag wonen, 16 jaar of ouder zijn en een geldige Ooievaarspas hebben, kunnen de vergoeding van € 750 of € 1.200 krijgen.

De gemeente neemt uw aanvraag voor een tegoed in behandeling nadat u uw auto, brommer of snorfiets heeft laten slopen. Controleer vooraf of u aan alle voorwaarden voldoet. U kunt hiervoor onderstaande checklist gebruiken. Als u aan al deze voorwaarden
voldoet is er geen reden om uw aanvraag af te wijzen.

 • Uw voertuig staat vóór 1 december 2020 op uw naam.
 • U staat minimaal sinds 1 december 2020 bij de gemeente Den Haag ingeschreven. Of in geval van een rechtspersoon: volgens het register van de Kamer van Koophandel (KvK) is het bedrijf minimaal sinds 1 december 2020 in Den Haag gevestigd.
 • In het geval van een auto: het gaat om een dieselvoertuig.
 • In geval van een brommer of snorfiets: het gaat om een voertuig met een benzinemotor.
 • Ooievaarspashouders: u heeft een geldige Haagse Ooievaarspas.
 • Uw voertuig heeft geen WOK-status (‘wachten op keuring’, meestal na een forse aanrijding).
 • Uw voertuig is gesloopt ná 28 februari 2022.
 • U geeft bij de aanvraag een demontageverklaring.
 • De demontageverklaring is bij aanvraag niet ouder dan 2 maanden.
 • U heeft niet eerder een subsidie gekregen via de Sloopregeling 2022.
 • Als dit uw 1e subsidieaanvraag als rechtspersoon bij de gemeente Den Haag is, geeft u een kopie inschrijving KvK.
 • Voor bedrijven: het voertuig is niet opgenomen in de bedrijfsvoorraad.

Bij de aanvraag heeft u een demontageverklaring nodig. Deze krijgt u als u uw voertuig laat slopen bij een door de RDW erkend demontagebedrijf. Ooievaarspashouders hebben een geldige pas nodig. Het nummer van de pas vult u in op het aanvraagformulier.

Na het insturen van uw aanvraag hoort u binnen 6 weken van de gemeente of u een tegoed krijgt.

Fietsen, brommers en snorfietsen

 • U mag zelf bepalen wat voor soort fiets u met het tegoed koopt. Alle nieuwe en gebruikte fietsen (inclusief accessoires als sloten en kinderzitjes) komen in aanmerking. Ook elektrische (bak)fietsen, speed-pedelecs en elektrische brommers of elektrische snorfietsen.
 • Als u een fiets koopt die duurder is dan het tegoed dat u heeft gekregen, betaalt u zelf het verschil bij. Als u een fiets koopt die goedkoper is dan het tegoed, dan krijgt u de rest van het bedrag niet contant uitbetaald.
 • U mag van het tegoed meerdere fietsen kopen, maar u moet het tegoed wel bij 1 leverancier in 1 keer besteden.
 • Koop uw fiets of elektrische brommer of elektrische snorfiets bij 1 van de Begin link: leveranciers die aangesloten zijn bij deze regeling, einde link. . Koopt u het liever bij een leverancier die niet op de lijst staat? Dan kunt u hem doorverwijzen naar de gemeente, zodat hij ook een contract kan afsluiten en op de lijst komt.
 • Het tegoed is 3 maanden geldig. Besteed het dus binnen 3 maanden, daarna vervalt het.

Mobiliteitstegoed en HTM-abonnement

 • U kunt kiezen voor een mobiliteitstegoed voor heel Nederland of voor een OV-kaart die alleen voor HTM geldig is.
 • Kiest u voor het mobiliteitstegoed voor heel Nederland? Vraag dat dan aan bij het Duurzaam Mobiliteits Collectief (Dumoco). U kunt meerdere kaarten aanvragen zodat u samen met uw huisgenoten het tegoed kunt gebruiken. U kunt ook andere diensten aan deze kaart koppelen, zoals het gebruik van een deelscooter, deelfiets, deelauto of een OV-fiets of transportdiensten voor ondernemers. Het is niet mogelijk om een abonnement van een vervoerder (bijvoorbeeld NS of HTM) op de Dumoco OV-chipkaart te laden, omdat de Dumoco OV-chipkaart een anonieme kaart is. De aanschaf en het gebruik van de kaart kosten geld. Dit betaalt u van het tegoed. Lees meer op de Begin externe link: site van Dumoco(Externe link), einde externe link.. Het mobiliteitstegoed is 2 jaar geldig. Staat er na 2 jaar nog tegoed op uw kaart, dan vervalt dat.
 • Kiest u voor een HTM-abonnement? Een tegoed van € 1.500 geeft recht op 16 maanden gratis reizen met HTM, een tegoed van € 1.200 geeft recht op 14 maanden gratis reizen en een tegoed van € 1.000 recht op een jaar lang gratis gebruik van het HTM-netwerk. Met een tegoed van € 400 kunt u 4 maanden lang gratis reizen. Met een tegoed van € 750 is dat 8 maanden. U heeft een persoonlijke OV-chipkaart nodig waarop het tegoed kan worden gezet. Het tegoed wordt als abonnement voor 16 maanden, 14 maanden, 1 jaar of 4 of 8 maanden op uw kaart gezet. Er wordt dus geen geldbedrag op uw kaart bijgeschreven. Lees meer op de pagina Begin link: Besteden tegoed sloopregeling bij HTM, einde link. .

Ophalen oude brom- of snorfiets

U kunt uw oude brom- of snorfiets gratis laten ophalen. De voorwaarden vindt u op de Begin externe link: site van Tensen 2wielers Westland(Externe link), einde externe link.. Daar kunt u ook een afspraak maken.

Helmplicht voor snorfietsers

Sinds 1 januari 2023 moeten snorfietsers en hun passagiers verplicht een helm dragen. Als u geen goede helm draagt, kunt u daarvoor een boete van € 100 krijgen. Lees alle informatie op de Begin externe link: .(Externe link), einde externe link.

Fietsen, elektrisch vervoer en gebruik van OV zorgen voor een schonere lucht. En dat is weer goed voor de gezondheid van de inwoners van Den Haag. Daarom geeft de gemeente subsidie voor het slopen van dieselauto’s en brommers en snorfietsen op benzine.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070