Lening uit het fonds voor Schone Energie aanvragen

Het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) verstrekt leningen zonder risico voor projecten om energie te besparen of op te wekken. En voor het beter verdelen van de vraag naar energie in de wijk. De leningen zijn voor onder meer ondernemers, VvE’s en verenigingen. Vraag de lening aan.

Voor wie

 • VvE’s, verenigingen en ondernemers
 • Lokale energiecoöperaties
 • Scholen, buurthuizen, culturele centra

Voorwaarden

De lening is voor projecten die als doel hebben:

 • Energiebesparing
 • Energie opwekken
 • Beter verdelen van de vraag naar energie in de wijk

De lening is voor de volgende activiteiten:

 • Onderzoek
 • Ontwikkeling
 • Milieustudies
 • Procesbegeleiding
 • Reken- en tekenwerk
 • Juridisch of financieel advies

Financieel

 • U kunt minimaal € 5.000 lenen.
 • U heeft een verplichte eigen bijdrage van 30% in geld of vrijwilligersuren.
 • Blijkt na onderzoek het projectidee (financieel) niet haalbaar? Dan wordt de lening omgezet naar een gift.
 • Blijkt uw idee na onderzoek haalbaar?En is er financiering voor het vervolg? Dan betaalt u de lening plus 10 % van het geleende bedrag terug.

Nodig bij uw aanvraag

 • U meldt zich aan bij de gemeente met het aanmeldformulier.
 • Aanmeldingen die in aanmerking komen, stuurt de gemeente door naar Energie Samen (de externe fondsmanager). Om uw aanmelding te voltooien vraagt Energie Samen extra gegevens bij u op.

Na aanmelding zijn de volgende gegevens nodig:

 • De beoordeling van de gemeente
 • MKB-verklaring
 • Identiteitsbewijzen van vertegenwoordigers die ingeschreven zijn bij de KvK en overeenkomsten mogen ondertekenen.
 • Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
 • Statuten en reglementen van uw organisatie
 • Laatste jaarcijfers (als uw organisatie het voorgaande jaar of eerder is opgericht)
 • UBO verklaring(externe link)/uittreksel uit het UBO-register met identiteitsbewijzen.
 • Alle informatie en documenten die u heeft voor uw project:
  • Plan van Aanpak met daarin:
  • Fasering met mijlpalen en planning
  • Beschrijving projectteam
  • Communicatie-/participatieplan
  • Analyse van wat risico’s kunnen zijn en hoe u daarmee omgaat.
  • Lening (geld of bijvoorbeeld uren vrijwilligers)
  • Begroting voor de uitvoering van het plan van aanpak

  Aanvragen

  Vul het digitale formulier in op de website duurzamestad.denhaag.nl(externe link) om een lening uit het LISE fonds aan te vragen.

  • Energie Samen neemt contact met u op om de aanvraag door te spreken.
  • Is uw aanvraag compleet? Dan stuurt Energie Samen uw aanvraag naar het Groenfonds, de fondsbeheerder. Het Groenfonds keurt uw aanvraag uiteindelijk goed.
  Een CDD-toets (Customer Due Diligence) om witwassen te voorkomen is onderdeel van de procedure

  Hoe lang duurt het

  • Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.
  • Energie Samen bekijkt aanvragen iedere 3e dinsdag van de maand.

  Contact

  Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: fondsen@energiesamen.nu, einde link. en/of Begin link: duurzaamwonen@denhaag.nl, einde link. .

  Meer informatie

  Bekijk de uitgebreide voorwaarden opBegin externe link: LISE Voorwaarden aanvragers(Externe link), einde externe link. (windows.net)

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070