Doorstroompremie aanvragen

Gaat u verhuizen en laat u een grote sociale huurwoning achter? Dan kunt u een doorstroompremie aanvragen bij de gemeente.

Door het grote aantal aanvragen voor deze subsidie en het gebruik van een nieuw computersysteem, kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt.

Met de premie wil de gemeente bewoners helpen met het doorstromen naar een beter passende woning. Deze doorstroompremie is een subsidie van € 2.700. U heeft mogelijk recht op de premie als u een grote sociale huurwoning in Den Haag achterlaat en verhuist naar een andere woning in Den Haag of Haaglanden. Een woningcorporatie kan uw oude woning vervolgens weer toewijzen aan een groot huishouden.

 • U huurt een woning in Den Haag van een woningcorporatie.
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal 3 personen.
 • De woonoppervlakte van uw woning is minimaal 80 vierkante meter.
 • Uw woning heeft minimaal 5 kamers.
 • Er kan 1 subsidieaanvraag worden ingediend per subsidieaanvrager en per adres.
 • Een ondertekende verklaring van de corporatie waarin staat:
  • dat de corporatie de subsidieaanvraag van de aanvrager heeft gezien
  • dat de aanvrager een grote sociale huurwoning in Den Haag verlaat, die bedoeld is voor een groot huishouden (ouder(s) met minimaal 4 kinderen)
  • dat de corporatie haar best doet de grote woning aan een groot huishouden aan te bieden
  • wat het woonoppervlak en de kale (subsidiabele) huurprijs is van de achtergelaten woning.
 • De aanvrager of medehuurder heeft nog geen uitkering gekregen op basis van:
  • de doorstroompremie scheefwonen
  • verhuiskostenpremie grote woningen
  • stimuleringspremie grote sociale huurwoningen
  • subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen 2016-2018
  • subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen 2020
 • De aanvrager heeft nog geen verhuiskostenvergoeding gekregen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 • Een kopie van een bankafschrift, waarop uw naam en IBAN-nummer zichtbaar zijn.
 • Een schriftelijke bevestiging van de corporatie dat de huur is opgezegd.
  De datum van deze bevestiging ligt niet meer dan 3 weken vóór de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend.
  De einddatum van het huurcontract mag niet meer dan 2 maanden na de datum liggen waarop de subsidieaanvraag is ingediend.
  Beide data worden vermeld in de bevestiging van de corporatie.
 • De getekende koop-/aanneemovereenkomst of het huurcontract van uw nieuwe woning in regio Haaglanden. Deze staan beide op naam van de aanvrager.
 • Een ondertekende verklaring door de corporatie, waarin staat:
  • dat de corporatie de subsidieaanvraag van de aanvrager heeft gezien
  • dat de aanvrager een grote sociale huurwoning in Den Haag verlaat, die bedoeld is voor een groot huishouden (ouder(s) met minimaal 4 kinderen)
  • dat de corporatie haar best doet de grote woning aan een groot huishouden aan te bieden
  • wat het woonoppervlak en de kale (subsidiabele) huurprijs is van de achtergelaten woning.

Vul het onderstaand formulier in:

Aanvraagformulier doorstroompremie grote sociale huurwoningen

(PDF, 0 B)
 • Vraag bij uw corporatie of zij een verklaring voor uw woning kan geven waarin staat dat uw woning voldoet aan de Begin link: voorwaarden, einde link. .
 • Maak een kopie van een bankafschrift, waarbij uw naam en IBAN- nummer zichtbaar zijn.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen per e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .
 • Of stuur het per post naar:
  Gemeente Den Haag
  Centraal Subsidiebureau (Csb)
  Postbus 16106
  2500 BC Den Haag

Het totale subsidiebudget is € 194.000. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, sluit de regeling.

Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

Heeft u een vraag over de subsidieregeling? Neem dan Begin link: contact, einde link. op met de gemeente.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070